W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe

Skrzynki podawcze Urzędu Gminy Medyka

Dane adresowe, numery telefoniczne, e-mail, skrzynki podawcze Urzędu

UG MEDYKA                                                          
37-732 Medyka 288                                                              
NIP 795-10-49-848 REGON 000546414

 • +48 16 671 53 91
 • +48 16 671 53 92
 • +48 16 671 53 76
 • +48 16 671 53 78
 • www.medyka.itl.pl   e-mail: medyka@medyka.itl.pl
 • poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Elektroniczne skrzynki podawcze:

/4wicaa4041/skrytka lub /4wicaa4041/SkrytkaESP

Stanowiska pracy w Urzędzie

Numery telefonów służbowych do stanowisk pracy

mgr MAREK IWASIECZKO - Wójt
Telefon:  16 671 53 91

 

  mgr MONIKA KOZAK - Sekretarz
Telefon: 166715391 wew. 27

 

  mgr inż. MONIKA KUKURSKA - Skarbnik
Telefon:  16 671 53 76 wew. 29 lub 16 677 94 12

 

  mgr inż. BOGDAN BAR - Inspektor - Stanowisko Pracy ds. budownictwa komunalnego
Telefon:  16 671 53 91 wew. 48

 

  mgr inż. MARIUSZ TENUS - Inspektor - Stanowisko pracy ds. budownictwa i dróg
Telefon:  16 671 53 91 wew. 47

 

  mgr PIOTR MALINOWSKI - Inspektor - Stanowisko pracy ds. ewidencji gruntami i mieniem komunalnym
Telefon:  16 671 53 91 wew. 49 lub 16 677 94 14

 

  mgr EWA TADLA - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Obsługa Rady Gminy
Telefon:  16 671 53 91 wew. 23 lub 16 679 17 90

 

  mgr SABINA BANAŚ - młodszy referent - Ewidencja ludności, OC, Zarządzanie kryzysowe
Telefon:  16 671 53 91 wew. 33 lub 16 677 94 17

 

ELŻBIETA BOBKO-CZYŻ -  Sprawy z zakresu kadr i oświaty
Telefon:  16 671 53 92 wew. 25

 

  BARBARA KRAWIEC - pomoc administracyjna, obsługa dodatku węglowego oraz do innych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych
Telefon:  16 671 53 91 wew. 43

 

  MARIA DZIADEK - Referent - Stanowisko Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i spraw socjalnych
Telefon:  16 671 53 91 wew. 32

 

  JOLANTA RADOŃ, mgr MONIKA ŻÓŁKIEWICZ , mgr MONIKA WALCISZEWSKA - Młodszy Referent- Księgowość: ZUS, PŁACE
Telefon:  16 671 53 91 wew. 30 lub  16 679 17 99

 

mgr BARBARA WRÓBEL, inż. OLGA JAKUBOWSKA, mgr EWELINA KOCHANIK, mgr AGNIESZKA SZELA, mgr ELŻBIETA ŚWIRZYŃSKA  - Księgowość
Telefon:  16 671 53 91 wew. 31

 

  JAKUB FURMAŃSKI - Urzędnik prowadzący sprawy z zakresu gospodarki odpadami
Telefon:  16 671 53 91 wew. 24 lub  16 679 17 93

 

   mgr inż. KAROLINA BINKOWSKA Stanowisko pracy ds. polityki społeczno-gospodarczej, promocji
Telefon:  16 671 53 91 wew. 28 lub  16 677 94 15

 

  mgr AGNIESZKA NOWAKOWSKA - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
Telefon:  16 671 53 91 wew. 21 lub 16 679 17 92

 

  inż. MONIKA KĘDZIOR - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
Telefon:  16 671 53 91 wew. 21 lub  16 679 17 92

 

  SABINA WAŻNA - Sekretariat  sprawy kancelaryjno-techniczne
Telefon: 
166715391 wew. 20

 

  mgr inż. JACEK WLAZŁY - Informatyk
Telefon: 16 671 53 91 wew. 34 lub 16 679 17 94

 

  KRZYSZTOF ZYCH - Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa
Telefon: 166715391 wew. 22 lub 16 677 94 16

 

  KATARZYNA WIĄCEK - Archiwum
Telefon: 166715391 wew. 42

 

  MARIUSZ OLBRYCHT - Konserwator
Telefon: 166715391 wew. 46

 

 

 

 

Inne jednostki organizacyjne Gminy Medyka

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: tel +48 16 671 53 75, e-mail: gops@medyka.itl.pl
 • Gminny Zakład Usług Wodnych: tel +48 16 671 53 73 lub +48 16 671 53 91 wew. 35
 • Gminne Centrum Kulturalne w Medyce 788654730
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Medyce tel. 784939728
 • Szkoła Podstawowa w Medyce tel. +48 16 671 53 85 , Hala Sportowa: tel +48 16 671 53 77
 • Szkoła Podstawowa w Torkach tel. +48 16 671 52 29
 • Szkoła Podstawowa w Siedliskach tel. +48 16 678 08 82
 • Szkoła Podstawowa w Hureczku tel. +48 16 678 09 24
 • Szkoła Podstawowa w Lesznie tel. +48 16 671 53 94
 • Samorządowe Przedszkole w Medyce tel. +48 16 671 55 46

Konta bankowe opłat lokalnych

WPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI i NALEŻNOŚCI PODATKOWE.

Uwaga: Od 1 stycznia 2023 r. prosimy dokonywać wpłat na indywidualne numery kont podane w:

- zawiadomieniach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

- decyzjach podatkowych 

wysłanych do Mieszkańców przez Urząd Gminy w Medyce w formie papierowej. Dokonanie wpłaty  można zrealizować przelewem bankowym oraz poprzez dedykowany portal pod adresem: https://enaleznosci.medyka.itl.pl

(wymagana jest rejestracja w w/w portalu oraz posiadanie profilu zaufanego dla uwierzytelnienia się). Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz pod numerem telefonu 16 6715391 wewn. 24 lub 21 w godz 7:00-15:00

 

Konto Urzędu Gminy w Medyce - pozostałe wpłaty :

20 9113 0004 2001 0009 0434 0001

 

Konto Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Medyce - wpłaty za wodę i kanalizację:

93 9113 0004 2001 0011 4635 0001

Dane Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych w Gminie Medyka

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Medyka, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym w Urzędzie Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: rodo_medyka@medyka.itl.pl
 • telefonicznie: numer telefonu 166715391
Dane Koordynatora do spraw dostępności

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Medyka

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Medyka:

MONIKA KOZAK - Sekretarz Gminy Medyka

Tel. 16 671 53 91

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Medyka opublikowano więcej informacji na temat ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W szczególności informacje te zgrupowane są w następujących zagadnieniach:

Redakcja

Kontakt z redakcją strony internetowej Urzędu Gminy Medyka jest możliwy poprzez adres e-mail: jwlazly@medyka.itl.pl Urząd Gminy Medyka 37-732 Medyka 288

Dane dotyczące poprzedniej strony internetowej: do dnia 17 grudnia 2020r. stroną aktualizowaną była strona www.medyka.itl.pl/ugm

Materiały

http://www.medyka.itl.pl/ugm
{"register":{"columns":[]}}