W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021 - 2030

Szanowni Państwo. Wójt Gminy Medyka działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 0050/26/2021 Wójta Gminy Medyka z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030, ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030”.

Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 2030 roku.

W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone  w projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres promocjaug@medyka.itl.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Medyka, Medyka 288, 37-732 Medyka w terminie od 17.06.2021 do  21.07.2021 r., bądź ustnie oraz pisemne podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

  • w dniu 15.07.2021 r. w godzinach od 08.00 do 10.00 w budynku Urzędu Gminy Medyka.
  • w dniu 19.07.2021 r.  w godzinach od 08.00 do 11.00 w budynku Urzędu Gminy Medyka.

 

Materiały

Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Medyka z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030. Plik w formacie pdf - skan dokumentu.
zarzadzenie.pdf 0.82MB
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY MEDYKA NA LATA 2021-2030
RAPORT​_Z​_KONSULTACJI​_SPOŁECZNYCH​_DOTYCZĄCYCH​_PROJEKTU​_STRATEGII​_ROZWOJU​_GMINY​_MEDYKA.doc 0.21MB
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Medyka z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030.
zarządzenie​_konsultacje​_.docx 0.02MB
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY MEDYKA NA LATA 2021-2030. Plik w formacie pdf.
FORMULARZ​_ZGŁASZANIA​_UWAG​_DO​_PROJEKTU​_STRATEGII​_ROZWOJU​_(1).pdf 0.29MB
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY MEDYKA NA LATA 2021-2030.
FORMULARZ​_ZGŁASZANIA​_UWAG​_DO​_PROJEKTU​_STRATEGII​_ROZWOJU​_(1).docx 0.02MB
Projekt Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 wersja skorygowana
Projekt​_Strategii​_Rozwoju​_Gminy​_Medyka​_na​_lata​_2021-2030​_wersja​_skorygowana​_2021​_09​_20.pdf 6.68MB
{"register":{"columns":[]}}