W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

RODO przetwarzanie danych

RODO - jak przetwarzamy dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY MEDYKA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Medyka z siedzibą w Urzędzie Gminy Medyka, 37-732 Medyka 288, tel. 16 671-53-91.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Medyka, może się Pani/Pan skontaktować z wynaczonym w Urzędzie Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: rodo_medyka@medyka.itl.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

         - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów zawieranych przez Urząd Gminy Medyka z kontrahentami,

         - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, gdy na Urzędzie Gminy Medyka ciąży obowiązek prawny nałożony w celu realizacji zadań  wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

         - art. 6 ust. 1 lit. e), gdy Urząd Gminy Medyka wykonuje zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa, odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej - m.in. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz do ich sprostowania, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a także do sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub też działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty przetwarzające dane w ramach zawartej z Urzędem umowy (np. dostawcy usług IT)
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa lub zawieranych umów.
  6. Urząd Gminy Medyka nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
{"register":{"columns":[]}}