W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2023 WÓJTA GMINY MEDYKA z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Medyka działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr LXXIX/432/2022 Rady Gminy Medyka z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy w 2023 r. Gminy Medyka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r. poz. 5027), ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT W FORMIE POWIERZENIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY MEDYKA W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na terenie Gminy Medyka.

Materiały

Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Medyka z dnia 19 stycznia 2023r.
zarządzenie​_nr​_005032023.pdf 0.08MB
Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Medyka z dnia 19 stycznia 2023r.
zarządzenie​_nr​_005032023​_ogłoszenie​_konkursu.docx 0.02MB
Załącznik do Zarządzenia 0050.3.2023 Wójta Gminy Medyka z dnia 19 stycznia 2023r.
załącznik​_do​_zarządzenia​_005032023.pdf 0.40MB
Załącznik do Zarządzenia 0050.3.2023 Wójta Gminy Medyka z dnia 19 stycznia 2023r.
konkurs​_-​_​_załącznik​_do​_zarządzenia​_005032023.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}