W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1469 z późn. zm.), Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, iż od dnia 01 lutego 2024r. obowiązują nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat.

Stawki zostały przyjęte Uchwałą LXXVIII/96/2023 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2023r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023r., poz. 6080) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Od 01.02.2024r. będą obowiązywały następujące stawki opłaty:

  • 33,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny:
  • 30,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.
  • 99,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli nie zostanie dopełniony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

UWAGI DODATKOWE:

  1. W związku ze zmianą stawki właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
  2. Nową deklarację należy złożyć jedynie w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczy osób zamieszkujących nieruchomość związana z narodzinami, zgonami, wyprowadzką itp.). Nową deklarację składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Druk deklaracji jest dostępny do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu.
  3. Nową deklarację należy również złożyć w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne i wyraża chęć skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł/osoby/miesiąc.
{"register":{"columns":[]}}