W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Urząd Gminy informuje, gdzie interweniować w sprawie odśnieżania dróg gminnych, powiatowych oraz krajowych, a także przypomina o tym, jak ważne jest odśnieżanie chodników.

Pług odśnieżający drogę

Gdzie dzwonić w sprawie interwencji?

Poniżej zamieszczamy numery telefonów:

  • dla dróg gminnych Urząd Gminy - 58 6789214 wew. 59 lub 48
  • dla dróg powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg - 58 778 07 04

Interwencje zgłaszać można do urzędu również za pośrednictwem sołtysów.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, aby pamiętali o odśnieżaniu chodników przed swoimi posesjami. W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właściciela nieruchomości. Przypominamy, że uprzątnięty śnieg należy pozostawić na skraju chodnika, zabronione jest jego wyrzucanie na jezdnię.

Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie Gminy Łęczyce jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również mieszkańców. Dlatego apelujemy do Państwa o należyte wykonywanie ustawowego obowiązku. Miejmy swój udział w utrzymaniu czystości i porządku w naszej Gminie. Dbanie o otaczające nas środowisko będzie z korzyścią dla nas wszystkich, a nasze najbliższe otoczenie będzie naszą wizytówką.

Ponadto zwracamy uwagę również na ograniczenie parkowania samochodami w pasie drogi gminnej i powiatowej. Takie działanie powoduje ograniczenie możliwości pracy sprzętu do odśnieżania, co skutkuje przymusowym wyłączeniem tych dróg z bieżącego odśnieżania jak i usuwania śliskości.

{"register":{"columns":[]}}