W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zatwierdzono taryfę za wodę i odprowadzanie ścieków

Decyzją Nr GD.RZT.70.192.168.2021/D.DW z dnia 10.06.2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łęczyce na okres 3 lat.

Woda kapiąca z kranu do szklanki

W celu odciążenia mieszkańców w ponoszeniu kosztów dostawy wody i odbioru ścieków Rada Gminy Łęczyce podjęła uchwałę o dopłacie do wszystkich taryfowych grup odbiorców w wysokości 0,30 zł brutto do ceny 1 m3 wody i 0,50 zł brutto do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków, co wynika z Uchwały Nr XXXVI/28/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku oraz gminy Łęczyce i na stronie internetowej Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach - www.gzukleczyce.pl .

Wysokość cen oraz stawkę opłat przedstawiono w załączniku do pobrania.

Materiały

Taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków
Taryfy​_za​_wodę​_i​_odprowadzanie​_ścieków.pdf 0.19MB
Aktualne wysokości cen wody oraz stawki opłaty abonamentowej - lipiec 2021
Aktualne​_wysokości​_cen​_wody​_oraz​_stawki​_opłaty​_abonamentowej​_-​_lipiec​_2021.pdf 0.14MB