W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Piękna Wieś Pomorska - 2022” - Podsumowanie Gminnego etapu Konkursu

W dniach 07-09 czerwca 2022 r. Gminna Komisja Konkursowa dokonała przeglądu zagród zgłoszonych do konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” w Gminie Łęczyce.

Zdjęcie podwórka zgłoszonego do konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2022" w kategorii "Zagroda Nierolnicza" Państwa Żurawskich ze Świetlina

W dniach 07-09 czerwca 2022 r. Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Łęczyce Nr 0050.41.2022 z dnia 06.04.2022r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Piękna Wieś Pomorska 2022” w Gminie Łęczyce oraz określenie trybu pracy komisji, zmienione Zarządzeniem 0050.50.2022r z dnia 25.05.2022 r., dokonała przeglądu zagród zgłoszonych do konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” w Gminie Łęczyce.

Gminna Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Elżbieta Tuskowska – Przewodniczący Komisji
 2. Ryszarda Joskowska – członek  
 3. Paulina Główczewska – członek    
 4. Sołtys z danego Sołectwa – udział podczas przeglądu

Przyjęła zgłoszenia do konkursu w poszczególnych kategoriach:

 • Kategoria – Zagroda „ROLNICZA”
 • Kategoria – Zagroda „NIEROLNICZA”
 • Kategoria „WIEŚ”

Cel konkursu:

 1. Ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi;
 2. Poprawa jakości życia na wsi;
 3. Podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich;
 4. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej
 5. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

Po dokonaniu przeglądu zgłoszonych do konkursu zagród rolniczych, nierolniczych oraz wsi, a następnie po wnikliwej analizie i ocenie Komisja wytypowała na szczeblu gminnym laureatów tegorocznego konkursu.

Wyniki przedstawiają się następująco:

1. Kategoria – „Zagroda Nierolnicza”:

 • I miejsce – zajęła zagroda: Państwa Wioletty i Grzegorza Żurawskich Świetlino
 • II miejsce – zajęła zagroda: Państwa Alicji i Jerzego Grzenkowicz Rozłazino
 • III miejsce – zajęła zagroda: Państwa Elżbiety i Arkadiusza Grubba Jeżewo oraz zagroda: Pani Brygidy Słodkiej Strzebielino-Osiedle

Wyróżnienia w kategorii „Zagroda Nierolnicza” otrzymali:

 • Halina i Mirosław Grzenkowicz – Dzięcielec
 • Danuta i Edmund Szulc – Jeżewo
 • Wioletta i Andrzej Witt – Jeżewo
 • Danuta Bach – Nawcz
 • Dorota i Mariusz Wojciechowscy – Rozłazino
 • Barbara i Mateusz Ropela – Kaczkowo
 • Agnieszka i Marcin Plichta – Kisewo
 • Renata i Roman Hajduk – Kisewo

2. W kategorii – „Zagroda Rolnicza” – I miejsce – zajęła zagroda rolnicza Państwa Mirosławy i Janusza Kotłowskich Dzięcielec.

3. W kategorii – „WIEŚ” – I miejsce – przyznano wsi Jeżewo.

Do eliminacji na szczeblu powiatowym zgłoszono:

 • Wieś Jeżewo – w kategorii „WIEŚ”
 • oraz zagrodę Państwa Mirosławy i Janusza Kotłowskich z Dzięcielca w kategorii „Zagroda Rolnicza”.

Komisja stwierdziła, iż cel konkursu został osiągnięty.

Wszystkim laureatom konkursu zakupiono atrakcyjne nagrody, które wpłyną na dalsze upiększenie wsi oraz poszczególnych zagród: m.in. sprzęt do koszenia trawy, fotele ogrodowe oraz huśtawki ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę, krzewy, doniczki, a także nawozy oraz ziemię do kwiatów i krzewów.

W dniu 10 października 2022 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łęczyce odbyło się podsumowanie tegorocznego, gminnego etapu konkursu, podczas którego nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom.

Wszystkie zagrody zarówno nierolnicze, rolnicze jak i wieś zasługują na uznanie, są zadbane i pozytywnie wpływają na wizerunek naszych zagród i wsi, a co za tym idzie naszej całej Gminy.

Dzięki takim konkursom mieszkańcy motywują się do upiększania własnych ogrodów i podnoszą estetykę swoich miejscowości.

Życzymy wszystkim uczestnikom wielu sukcesów i radości z wykonanej pracy na rzecz środowiska. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział w konkursie.

Zapraszamy do dalszej współpracy i rywalizacji w latach następnych.

Wszystkim Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć, życzymy dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym.

Materiały

Prezentacja wsi Jeżewo do konkursu
Kategoria​_WIEŚ​_-​_I​_miejsce​_-​_Jeżewo​_-​_prezentacja.pdf 11.99MB

Zdjęcia (16)

{"register":{"columns":[]}}