W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obrady II/2024 Sesji Rady Gminy Łęczyce

Uprzejmie informuję o obradach II/2024 sesji Rady Gminy Łęczyce IX kadencji, które odbędą się 03 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łęczyce.

Sesja dostępna będzie online na stronie: Rada Gminy Łęczyce - transmisje z sesji Rady w serwisie eSesja.tv

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe

1.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.2. Przyjęcie porządku obrad.
1.3. Przyjęcie protokołu Nr I/2024

2. Informacja i sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łęczyce za okres międzysesyjny.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2024 rok.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2028.

5. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

6. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Łęczyce.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: ,,Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2023’’.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łęczyce publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Łęczyce.

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 115/4, 115/5, 115/6, obręb geodezyjny Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce.

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XXI/19/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce w zakresie działki o nr ew. 21/14, obręb geodezyjny Kaczkowo, gmina Łęczyce.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XXI/17/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wysokie, gmina Łęczyce w zakresie działek o nr ew. 14, 23, obręb geodezyjny Wysokie, gmina Łęczyce.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XXI/18/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce w zakresie działek o nr ew. 132/1, 133, 140/12, 243 obręb geodezyjny Brzeźno Lęborskie.

14. Wolne wnioski Radnych.

15. Zapytania i interpelacje Radnych.

16. Sprawy bieżące Rady.

{"register":{"columns":[]}}