W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”

Informujemy o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Napis konsultacje na tle osób podających sobie ręce

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na terenie Gminy Łęczyce.

Realizując Uchwałę Nr XIII/68/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 22 września 2011 r. sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Łęczyce w dniu 12 października 2021 roku ogłasza:

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  1. Przedmiotem konsultacji będzie „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
  2. Konsultacje mają na celu przygotowanie projektu uchwały uwzględniającej potrzeby i wnioski strony społecznej.
  3. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 zostanie zamieszczony na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/gmina-leczyce. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.
  4. Konsultacje będą trwały od 20 października 2021 r. do 05 listopada 2021 r. W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących w/w programu. Uwagi oraz opinie zgodnie ze wzorem formularza konsultacji prosimy składać do sekretariatu Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce lub przesłać na adres: sekretariat@leczyce.pl
  5. Dnia 03 listopada 2021 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łęczyce odbędzie się zebranie poświęcone konsultacjom Projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
  6. Właściwą komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest stanowisko ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Materiały

Ogłoszenie konsultacji ROA.526.03.2021.AC
Ogłoszenie​_konsultacji​_ROA526032021AC.pdf 0.80MB
Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2022
Projekt​_Programu​_współpracy​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_2022.pdf 5.58MB
Wzór formularza konsultacji
Wzór​_formularza​_konsultacji.pdf 0.06MB
Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 22 września 2011 roku w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Uchwała​_nr​_XIII682011.pdf 0.07MB