W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w latach 2022-2025

Wójt Gminy Łęczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2025r.

Zdjęcie dzieci siedzących na ławce w przedszkolu
 1. Cel zadania:
  Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami Gminy Łęczyce na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łęczyce.
   
 2. Rodzaj zadania: zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego
  Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych  (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930).
   
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
  Gmina Łęczyce na realizację zadania przeznaczy środki określone w uchwale budżetowej na rok 2022 i w uchwałach budżetowych na kolejne lata budżetowe z zastrzeżeniem, że wysokość dotacji na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert będzie równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z tym, że na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łęczyce.

 

Całość ogłoszenia znajduje się w zarządzeniu nr 0050.71.2022 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 lipca 2022 roku.

Materiały

Zarządzenie nr 0050.71.2022 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2025r.
Zarządzenie​_nr​_0050712022.pdf 0.18MB
Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik​_nr​_1​_-​_oferta.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 - zobowiązanie osoby prowadzącej przedszkole
Załącznik​_nr​_2​_-​_zobowiązanie​_osoby​_prowadzącej​_przedszkole.docx 0.02MB
Załącznik nr 3 - planowana struktura zatrudnienia
Załącznik​_nr​_3​_-​_planowana​_struktura​_zatrudnienia.docx 0.02MB
Załącznik nr 4 - informacje o warunkach realizacji
Załącznik​_nr​_4​_-​_informacje​_o​_warunkach​_realizacji.docx 0.02MB
Załącznik nr 5 - oświadczenie o niekaralności
Załącznik​_nr​_5​_-​_oświadczenie​_o​_niekaralności.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}