W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat w sprawie instalacji linii eletroenergetycznej

Wójt Gminy Łęczyce informuje o inwestycji prowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz możliwości uzyskania dodatkowych informacji na temat inwestycji polegającej na budowie 3 linii 400 kV- relacji Choczewo- nacięcie linii Gdańsk Błonia- Grudziądz Węgrowo, Gdańsk Przyjaźn- Choczewo, Choczewo do nacięcia linii Słupsk-Żarnowiec, realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), realizując budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo, 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Choczewo oraz Choczewo do nacięcia linii Słupsk-Żarnowiec przystępują do prac mających na celu uzyskanie zgód Właścicieli na posadowienie instalacji przesyłowych na ich nieruchomościach. W procesie rokowań pełnomocnicy PSE przedstawią Właścicielom ofertę wynagrodzenia finansowego za ustanowienie na nieruchomości służebności przesyłu dla linii.

Służebność przesyłu to rozwiązanie prawne, które określa w jaki sposób PSE będą mogły korzystać z nieruchomości, aby wybudować i eksploatować urządzenia przesyłowe. Na nieruchomości zostanie ustanowiony tzw. pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii), w obrębie którego zostaną posadowione słupy elektroenergetyczne oraz zawieszone przewody linii. W obszarze pasa technologicznego nie będzie możliwe wznoszenie budynków mieszkalnych, ani sadzenie drzew o określonej wysokości. Przeznaczenie nieruchomości, np. rolnicze, a w szczególności tytuł własności, nie ulegną zmianie.

Za wynikające z ustanowienia pasa technologicznego ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości, Właścicielowi przysługuje wynagrodzenie. Jego wysokość została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego indywidualnie dla każdej nieruchomości, z uwzględnieniem m.in. jej przeznaczenia, klasy gruntu a także zajętego obszaru.

Budowa wspomnianych trzech linii 400 kV, którymi popłynie prąd z morskich farm wiatrowych, to przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Z tego względu zostały one ujęte w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. specustawa przesyłowa; t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 273 z późn. zm.). Oznacza to, że w przypadku braku możliwości ustanowienia służebności przesyłu, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz PSE może zostać ustanowione w trybie administracyjnym. W takiej sytuacji odszkodowanie, wynikające z decyzji administracyjnej, zostanie ustalone przez Wojewodę Pomorskiego i wypłacone Właścicielom przez PSE dopiero po zakończeniu inwestycji.

W przypadku pytań ze strony mieszkańców – prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za komunikację z Właścicielami gruntów zlokalizowanych na trasie projektowanych linii przesyłowych – p. Beatą Nasiadka, tel. 723 448 830, beata.nasiadka@pse.pl

Więcej szczegółowych informacji o Inwestycji można znaleźć na stronie internetowej: https://inwestycje.pse.pl.

Z przebiegiem trasy niniejszych inwestycji można zapoznać się  na stronie internetowej https://budowalinii.pl/pomorze.  Strona wyposażona jest w wyszukiwarkę, pozwalającą wyszukanie działki po numerze ewidencyjnym, co w wielkim stopniu ułatwia zapoznanie się, czy niniejsza inwestycja przebiega przez działkę zainteresowanego Właściciela gruntu.

{"register":{"columns":[]}}