W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Інформація для біженців - Informacja dla uchodźców - Information for refugees - Информация для беженцев

Ulotka - informacja dla uchodźców strona 1

Materiały

Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні / Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
UKR​_Wniosek​_o​_nadanie​_numeru​_PESEL​_29032022.pdf 0.67MB
Додаток до заявки - Таблиця транслітерації / Załącznik do wniosku - Tablica transliteracyjna
Załącznik​_do​_wniosku​_-​_Tablica​_transliteracyjna.pdf 0.77MB

Wideo

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy i wsparcia uchodźcom na całym świecie.

W związku z konfliktem wojennym na terenie Ukrainy,  (UNHCR) uruchomił dwa punkty na Pomorzu- w Gdańsku i w Gdyni.

Punkt w Gdyni jest siedzibą prowadzoną bezpośrednio przez UNHCR, która będzie koordynować długofalowy plan pomocy dla pomorskich uchodźców. To nie tylko czasowa pomoc gotówkowa (3 m-ce, z możliwością przedłużenia dla grup o specjalnych potrzebach) ale i pomoc socjalna, prawna i inna. Punkt w Gdańsku jest prowadzony przez partnera UNHCR, LWF (światowa Federacja Luterańska) i koncentruje się na pomocy gotówkowej.

Rekomendacją UNHCR jest, by pomorscy uchodźcy, spoza Gdańska, rejestrowali się w punkcie w Gdyni - ma on większą przepustowość (50 osób kadry, wszyscy Ukraińcy/ki), usługi dodatkowe i mandat koordynacyjny. Dotyczy to przede wszystkim osób z niepełnosprawnością i innych grup wrażliwych, osób po przemocy i in. Rejestracja przez portal:

https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/

 

1 Po przekroczeniu granicy

Jeśli nie masz miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy udaj się do Punktu Recepcyjnego. Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy, to możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce.

Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19.

Po więcej informacji zadzwoń na numer 47 721 75 75

2 Legalizacja pobytu

Jeżeli wjechałeś legalnie do Polski po dniu ataku Rosji na Ukrainę, twój pobyt w Polsce jest legalny bez żadnych dodatkowych wniosków przez 18 miesięcy od dnia wybuchy wojny – czyli do 24 sierpnia 2023 r. Automatycznie legalny będzie także pobyt dziecka urodzonego w tym czasie w Polsce. Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej, możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.

Więcej informacji na stronie www.ua.gov.pl

3 Numer PESEL

Jeśli chcesz skorzystać z usług publicznych w Polsce, złóż wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL – możesz to zrobić tylko osobiście w urzędach administracji lokalnej lub w dodatkowych punktach organizowanych  przez samorządy. Warto także założyć profil zaufany, który umożliwia kontakt z urzędami i załatwianie wielu spraw przez Internet. Jeśli masz numer PESEL, to przysługuje ci jednorazowa, bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł na osobę. Będziesz mógł skorzystać także z wielu innych świadczeń.

Więcej informacji na stronie www.zus.pl

4. Opieka medyczna

Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co Polacy, bez żadnych opłat. Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800 190 590. Jeśli źle się poczujesz poza godzinami pracy przychodni lekarskich (tj. 18:00-8:00) lub w weekend albo święta, otrzymasz poradę lekarza przez telefon – zadzwoń na numer 800 137 200. Więcej informacji na stronie www.nfz.gov.pl.

5. Edukacja

Przedszkola w Polsce prowadzą samorządy – zasady przyjęcia dzieci mogą się różnić w zależności od miejsca, w którym będziesz przebywał. Jeśli masz dziecko w wieku 3-6 lat, zapytaj o przedszkole i edukację wczesnoszkolną w lokalnym urzędzie. Jeśli twoje dziecko ma 7-18 lat, to ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Zadzwoń na numer 22 347 47 08 lub napisz e-mail na adres ukraina-szkola@mein.gov.pl. Jeśli jesteś studentem, możesz kontynuować studia na polskiej uczelni. Zadzwoń na numer 22 529 26 62 lub napisz e-mail na adres ukraina-studia@mein.gov.pl.

6. Praca

Możesz podjąć legalną pracę w Polsce – dopilnuj tylko, żeby twój nowy pracodawca w ciągu 14 dni powiadomił o tym urząd pracy. Jeżeli nie jesteś w stanie sam znaleźć pracy, zarejestruj się w powiatowym urzędzie pracy – uzyskasz tam pomoc  i otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych. Szukając pracy wejdź na oferty.praca.gov.pl lub zadzwoń na numer 19524. Jeżeli masz numer PESEL, możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy.

TELEFONY ALARMOWE W POLSCE

Policja- 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

Europejski numer alarmowy – 112

Aktualne informacje w językach ukraińskim i rosyjskim znajdziesz na stronie www.ua.gov.pl

Ulotka powstała wg stanu na dzień 17.03.2022


Ulotka dla uchodźców z Ukrainy w języku ukraińskim informująca co zrobić po przekroczeniu granicy, jak uzyskać numer PESEL, o legalności pobytu w Polsce, o opiece medycznej, edukacji dzieci oraz o możliwości podjęcia pracy


Ulotka dla uchodźców z Ukrainy w języku angielskim informująca co zrobić po przekroczeniu granicy, jak uzyskać numer PESEL, o legalności pobytu w Polsce, o opiece medycznej, edukacji dzieci oraz o możliwości podjęcia pracy


Ulotka dla uchodźców z Ukrainy w języku rosyjskim informująca co zrobić po przekroczeniu granicy, jak uzyskać numer PESEL, o legalności pobytu w Polsce, o opiece medycznej, edukacji dzieci oraz o możliwości podjęcia pracy

Pomoc dla uchodźców w znalezieniu pracy / Допомога біженцям у пошуку роботи

Ulotka informująca o pomocy w znalezieniu pracy dla uchodźców - strona 1

Ulotka informująca o pomocy w znalezieniu pracy dla uchodźców - strona 2

Treść ulotki w języku polskim

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy
 

Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią

Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd.

Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz.

Taką pomoc otrzymasz

Pośrednictwo pracy

Możesz samodzielnie korzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS).

Możesz również skorzystać z pomocy pracownika urzędy pracy, który pomoże Ci przeszukać Centralną Bazę Ofert Pracy (lub inne bazy ofert pracy) i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy i inne ważne informacje).

Informacja o możliwościach uzyskania innej pomocy

Pracownik urzędu udzieli Ci również informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji itd.

Informacja o zasadach zatrudnienia cudzoziemców

Pracownik urzędu udzieli Ci informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemca, w tym wskaże dostępne informacje w Internecie w języku ukraińskim. Pracownik po zapoznaniu się z Twoją sytuacja prawną (posiadany tytuł pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę, itp.) postara się doradzić najlepszy sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek (czy cudzoziemiec czy pracodawca).

Poradnictwo zawodowe

Możesz również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Aby uzyskać tę pomoc zadzwoń lub udaj się do urzędu pracy.

Otrzymasz wsparcie w:

  • wyborze odpowiedniego zawodu
  • zmianie kwalifikacji
  • podjęciu pracy
  • zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
  • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.
Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna

Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy możliwe będzie zastosowanie wobec Ciebie pełnego katalogu form pomocy określonej w obowiązujących przepisach. Katalog ten obejmuje m.in.:

  • szkolenia zawodowe,
  • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
  • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
  • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
  • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.
Przydatne strony internetowe:

https://www.gov.pl/web/granica - informacje o pomocy państwa Polskiego dla uchodźców z Ukrainy (w tym w j. ukrańskim)

https://lang-psz.praca.gov.pl/uk – dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów pracy, dane kontaktowe urzędów pracy

https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 - informacje o ofertach pracy, o pomocy urzędów pracy (j. rosyjski)

https://oferty.praca.gov.pl/ - baza ofert pracy (w tym część informacji w języku ukraińskim)

https://eures.praca.gov.pl – baza ofert pracy w Europie (dostępne tłumaczenie na j. ukraiński)

{"register":{"columns":[]}}