W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXV Sesja Rady Gminy w Dobroniu

20.12.2012

Materiały

Uchwała nr XXV/172/2012 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2012
UchwałaXXV17220122012-12-20.pdf 0.06MB
załącznik nr 1 do uchwały nr XXV.172.2012.xls
załącznik​_nr​_1​_do​_uchwały​_nr​_XXV1722012.xls 0.04MB
załacznik nr 2 do uchwały nr XXV.172.2012.xls
załacznik​_nr​_2​_do​_uchwały​_nr​_XXV1722012.xls 0.06MB
załącznik nr 3 do uchwały nr XXV.172.2012.xls
załącznik​_nr​_3​_do​_uchwały​_nr​_XXV1722012.xls 0.03MB
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV.172.2012 - zmiany w budżecie na 2012.docx
Załącznik​_nr​_4​_do​_uchwały​_nr​_XXV1722012​_-​_zmiany​_w​_budżecie​_na​_2012.docx 0.01MB
Uchwała nr XXV/173/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2012 - 2020
UchwałaXXV17320122012-12-20.pdf 0.06MB
Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXV.173.2012.docx
Załącznik​_Nr​_3​_do​_uchwały​_nr​_XXV1732012.docx 0.01MB
Uchwała nr XXV/174/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2013 - 2020
UchwałaXXV17420122012-12-20.pdf 0.07MB
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV.174.2012 WPF grudzień.xls
Załącznik​_nr​_1​_do​_uchwały​_nr​_XXV1742012​_WPF​_grudzień.xls 0.09MB
załącznik 2 do uchwaly nr XXV.174.2012 WPF.xls
załącznik​_2​_do​_uchwaly​_nr​_XXV1742012​_WPF.xls 0.05MB
załacznik nr 3 do uchwały nr XXV.174.2012.Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
załacznik​_nr​_3​_do​_uchwały​_nr​_XXV1742012Uzasadnienie​_do​_projektu​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej.doc 0.07MB
Uchwała nr XXV/175/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2013 r.
UchwałaXXV17520122012-12-20.pdf 1.12MB
Uchwala nr XXV/176/2012 w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobron.
UchwałaXXV17620122012-12-20.pdf 0.07MB
Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXV.176.2012 studium z 2012 r.doc
Załącznik​_Nr​_4​_do​_uchwały​_nr​_XXV1762012​_studium​_z​_2012​_r.doc 0.05MB
Uchwała nr XXV/177/2012 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
UchwałaXXV17720122012-12-20.pdf 0.18MB
Uchwała nr XXV/178/2012 w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów własnych
UchwałaXXV17820122012-12-20.pdf 0.06MB
Uchwała nr XXV/179/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń
UchwałaXXV1792012-12-20.pdf 0.19MB
Uchwała nr XXV/180/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UchwałaXXV18020122012-12-20.pdf 0.08MB
Uchwała nr XXV/181/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UchwałaXXV18120122012-12-20.pdf 1.98MB
Uchwała nr XXV/182/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
UchwałaXXV18220122012-12-20.pdf 0.06MB
Uchwała nr XXV/183/2012 w sprawie podziału Gminy Dobroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
UchwałaXXV18320122012-12-20.pdf 0.14MB
Uchwała nr XXV/184/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Dobroniu na pierwsze półrocze 2013 r.
UchwałaXXV18420122012-12-20.pdf 0.12MB
Uchwała nr XXV/185/2012 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na pierwsze półrocze 2013 r.
UchwałaXXV18520122012-12-20.pdf 0.31MB
Uchwała nr XXV/186/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
UchwałaXXV18620122012-12-20.pdf 0.07MB
Uchwała nr XXV/187/2012 w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu
UchwałaXXV18720122012-12-20.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.01.2023 13:17 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXV Sesja Rady Gminy w Dobroniu 1.0 31.01.2023 13:17 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}