W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Regulamin monitoringu wizyjnego

Cel stosowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach to zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, a także pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły. Zarejestrowane sytuacje mogą być często jedynym dowodem konfliktu, przestępstwa, gdy świadkowie takich zdarzeń nie chcą „zeznawać”, najczęściej w obawie o własne bezpieczeństwo. Innym celem jest także kontrola osób wchodzących na teren szkoły. Obok zagrożeń fizycznych w szkołach, pojawiają się zagrożenia wynikające z pewnych patologicznych zachowań samych uczniów. Monitoring wizyjny, ma umożliwiać kontrolę zachowań uczniów oraz zaniechać przypadkom zachowań wymienionych poniżej:

Materiały z monitoringu potrzebne w rozwiązaniu trudnych spraw, mogą być przekazane policji, prokuraturze jako „dowód w sprawie”.

1.Kradzieże: kradzieże mienia szkolnego, kradzieże w sali komputerowej.
2. Dewastacja mienia szkoły: niszczenie sprzętu szkolnego, pisanie po ścianach, dewastacje w toaletach, niszczenie wystroju szkoły , śmiecenie.
3. Zastraszanie: zastraszanie młodszych uczniów, wymuszenia.
4. Przejawy agresji fizycznej wśród uczniów: poszturchiwanie, popychanie z zamiarem zrobienia krzywdy, uderzanie przedmiotami, plucie, bójki , pobicia.
5. Wejście na teren szkoły osób niepowołanych: dilerzy narkotyków, złodzieje, inne osoby stanowiące zagrożenie dla uczniów.
6. Zagrożenia związane z używkami: palenie papierosów, handel narkotykami, spożywanie alkoholu, odurzanie się substancjami psychoaktywnymi, dyskoteki szkolne.
7. Dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel, ma prawo wglądu do zapisów monitoringu w uzasadnionych przypadkach (kradzież, dewastacja mienia, zastraszanie, wejście na teren szkoły osób niepowołanych, podejrzenie używania substancji psychoaktywnych, itp.).
8. Pokrzywdzony zgłasza sprawę do nauczyciela, pedagoga czy dyrektora szkoły, a ten, po ustaleniu godziny i miejsca zdarzenia, może posiłkować się zapisem monitoringu.
9. Rodzic może zapoznać się z zapisem kamery z określonego zdarzenia, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Należy znać datę, miejsce i godzinę zdarzenia.
10. Dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel przedstawia rodzicowi zapis monitoringu w określonym wcześniej terminie (zapis w dzienniku pedagoga).
11.Uczeń szkoły, jako świadek zdarzenia lub jego uczestnik, może być poproszony przez dyrektora, pedagoga, nauczyciela o wskazanie na zapisie kamery zainteresowanych osób, zjawisk.
12. Materiały z monitoringu potrzebne w rozwiązaniu trudnych spraw, mogą być przekazane policji, prokuraturze jako „dowód w sprawie”.

{"register":{"columns":[]}}