W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Opłaty

Opłaty

Zasady dokonywania odpłatności za obiady oraz za wyżywienie i dodatkowe godziny w przedszkolu:

  1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka jest zapewnione w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
  2. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6  lat, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie reguluje Uchwała Nr XLVIII/512/2023 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przedszkolach,  dla których organem prowadzącym  jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska ( stawka 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu).
  3. Opłatę za wyżywienie reguluje porozumienie z Burmistrzem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
  4. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie należy wpłacać przelewem miesięcznie z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.

Dane do przelewu:

Odbiorca OASS w Kalwarii Zebrzydowskiej

Nr konta: 10 8119 0001 0000 1515 2000 0330

Za termin wpłaty należności uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy szkoły. W przypadku nieterminowego uiszczenia należności naliczane będą odsetki.

  1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu istnieje możliwość odmówienia posiłku najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do godz.11.00.
  2.  Odmawianie posiłku należy zgłosić smsem bezpośrednio pod nr tel. 888 322 503, podając dane dziecka i czas nieobecności.
  3. Zgłoszenie w dniu nieobecności i poza ustaloną godziną nie odwołuje posiłku. Za nieodmówiony posiłek będzie pobrana opłata, z tym, że można posiłek odebrać w danym dniu , w stołówce w godzinach 11.30- 13.00.

 

{"register":{"columns":[]}}