W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Opłaty

Opłaty

Zasady dokonywania odpłatności za obiady oraz za wyżywienie i dodatkowe godziny w przedszkolu:

 1. Płatności dokonywane gotówką zbierane są w godzinach od 7.00 do 10.00 do 5-go każdego dnia miesiąca. Opłaty zbiera Intendentka w biurze (wejście od placu zabaw).
 2. Płatności dokonywane przelewem można wpłacać do 10-go każdego dnia miesiąca.
 3. Płacimy „wstecz”-za miesiąc poprzedni czyli zaczynamy od października - płacimy za wrzesień).
 4. Naliczanie odsetek karnych w przypadku przekroczenia terminu płatności od 11-go każdego miesiąca.
 5. Osoby mające prawo do odliczeń z tytułu zgłoszonych nieobecności dziecka, winny skontaktować się osobiście lub telefonicznie (nr tel. 797637617) z Panią Intendentką w celu uzyskania informacji o kwocie odliczeń.

 

Zgłaszanie nieobecności

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym dzień nieobecności.

Informacja przekazana w danym dniu nie odwołuje obiadu.

Wiadomość można przekazać osobiście lub przesyłając sms-a na numer telefonu:

797637617

W treści należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia

klasa

data nieobecności

imię i nazwisko zgłaszającego nieobecność

np. Anna Kwiatkowska, kl. 3a, 01.04.2022 r., Jan Kwiatkowski

 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

 1. Zapis na posiłki w stołówce i deklaracja formy płatności (przelew, gotówka) należy złożyć w formie pisemnej u wychowawcy klasy do 2 września.
 2. Obiady wydawane są w określonych godzinach od 11.00 do 12.30.
 3. Rezygnacja z korzystania z posiłków zgłaszana jest pisemnie  przez dziecko lub rodzica  na początku miesiąca.
 4. Rodzic może odebrać obiad w dniu zgłoszenia nieobecności w stołówce w godzinach od 11.00 do 12.30.
 5. Zwrot poniesionych kosztów posiłku nastąpi, jeżeli nieobecność dziecka zostanie zgłoszona w sposób prawidłowy i w odpowiednim terminie. Odliczenie kosztów nastąpi od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
 6. Zwrot  kosztów obiadu będzie odliczany w następnym miesiącu.
 7. W razie nieterminowych wpłat uczeń szkoły podstawowej zostanie skreślony z listy korzystających  ze stołówki po wcześniejszym poinformowaniu rodzica.
 8. Jeżeli uczeń chce korzystać ze stołówki w trakcie roku szkolnego, zgłasza to pisemnie  intendentce do 1-go dnia miesiąca, od którego chce korzystać ze stołówki.
 9. Opłaty za korzystanie z posiłków przez dzieci przedszkolne w czasie ferii, wakacji, dni między świętami nie będą zwracane.
 10. Posiłek wydawany jest na miejscu w stołówce szkolnej. Jeżeli dziecko jest obecne w szkole, je w stołówce, nie pakujemy posiłków na wynos.

 

Ceny

- obiad: 4,5 zł,

- śniadanie: 2 zł (tylko dzieci z przedszkola i zerówki),

- podwieczorek: 2 zł (tylko dzieci z przedszkola i zerówki),

- dodatkowa godzina w przedszkolu:  1,14 zł.

 

{"register":{"columns":[]}}