W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Historia szkoły

1841 r. 

Początki szkolnictwa powszechnego w Przytkowicach. Właściciel wsi Wojciech Brandys zakłada i funduje szkołę.

1842 r. - 1843 r. 

Budowa szkoły, która zlokalizowana była prawdopodobnie  w miejscu dzisiejszej.

1881 r. 

1 grudnia - upaństwowienie szkoły.
Nauczycieli mianuje c.k. Rada Szkolna Okręgowa w Wadowicach.

Rok szkolny 1896/97

Zamknięcie szkoły z powodu braku nauczyciela.

1900 r.

Wynajęcie drugiej sali lekcyjnej w domu pana Maryona z powodu dużej liczby zapisanych dzieci (270uczniów).

1909 r.

W grudniu podjęto uchwałę o budowie nowej, piętrowej, 6-salowej szkoły w Przytkowicach, którą wzniesiono w latach 1910-1911.

1911 r. 

Początek nauki w nowym budynku szkolnym.
Przekształcenie dwuklasowej szkoły w czteroklasową.

1914 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego mimo ogłoszenia ogólnej mobilizacji. Frekwencja
w szkole była bardzo niska, młodzież zastępowała w gospodarstwach zabranych do wojska ojców i braci.

1925 r.

Od dnia 1 stycznia szkołę przemianowano na 6-klasową Szkołę Powszechną. Dzieci, z powodu biedy (brak odzieży, obuwia), uczęszczały do szkoły mało systematycznie, a ponieważ brakowało również nauczycieli, nauka przez pewien czas odbywała się co drugi dzień.

1933 r.

22 październik miały miejsce uroczyste obchody 90-lecia  szkoły.
Urządzono w szkole świetlicę, w której odbywały się zebrania  Koła Młodzieży, organizowano przedstawienia i naukę gry na instrumentach dętych.

Rok szkolny 1935/36

Prowadzono w szkole kurs wieczorowy klasy VII, ukończyło go 12 uczestników.

1937 r.

12 lutego - uczniowie wysłuchali po raz pierwszy audycji radiowej „Ludzie morza”.

1939 r. - 1945 r.

W czasie II wojny światowej szkoła nadal funkcjonowała jako placówka oświatowa, ale niektórych przedmiotów np. historii, geografii nie wolno było uczyć. W okresie wycofywania się okupanta na zachód, przez pewien czas dzieci uczyły się w plebańskich stodołach, gdyż szkołę zajęli Niemcy.

1945 r.

24 stycznia - Przytkowice zostały wyzwolone, a szkołę zamieniono na szpital polowy.
2 lutego - rozpoczęcie porządkowania szkoły po zniszczeniach wojennych.

10 lutego - wznowienie nauki w szkole. W marcu zorganizowano kurs VII klasy, na który uczęszczało 14 uczniów.

Rok szkolny 1948/49

Zorganizowano kurs „Oświaty Dorosłych”.

1950 r.

Zdjęcie emblematów religijnych ze ścian w salach lekcyjnych, co spotkało się z protestem mieszkańców.

Rok szkolny 1966/67

Została utworzona klasa VIII, ukończyło ją 34 uczniów.

Rok szkolny 1967/68

Uczyło się w szkole 420 uczniów, klasy Ia i Ib pobierały naukę w sali wynajętej u Franciszka Skrzyńskiego.

Rok szkolny 1971/72

Przeprowadzono kapitalny remont budynku szkolnego.

1982 r.

Ekspertyza techniczna budynku szkolnego wykazała, że dalsza jego eksploatacja może stanowić zagrożenie z powodu złego stanu technicznego, fatalnych warunków sanitarnych i ciasnoty.

1984 r. 

4 grudnia - powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Stan techniczny budynku szkolnego, który służył uczniom od początku XX wieku pogarszał się. W związku z tym podjęto decyzję o budowie nowego budynku szkolnego.

1988 r. 

23 maja - uzyskanie pozwolenia na budowę nowej szkoły.
26 czerwca - poświęcenie placu budowy, wmurowanie kamienia węgielnego pod przyszłą szkołę.

1991 r.

Rozpoczęcie budowy nowej szkoły.

1994 r. 

11 lutego - techniczny odbiór nowego budynku szkoły - części segmentu A.
20 lutego - poświęcenie i otwarcie nowej szkoły.

21 lutego - rozpoczęcie nauki w budynku nowej szkoły, młodsze dzieci - zerówki i klasy I nadal uczą się na parterze starego budynku szkoły.
12 czerwca - obchody 150-lecia szkoły w Przytkowicach, nadanie jej  imienia Tadeusza Kościuszki  i sztandaru.

1998 r.

 5 stycznia - poświęcenie i uroczyste oddanie do użytku drugiej części segmentu A
- korytarz i 4 sale na pierwszym piętrze (23,24,25,26).

1999 r. 

14 lutego - poświęcenie i oddanie do użytku część segmentu B – wejście główne, świetlica i 5 sal - na parterze 3, na II piętrze 2 (27,28,29,30,32,33).
Utworzenie Gimnazjum nr 3 w Przytkowicach. Dotychczasowa ośmioletnia szkoła podstawowa staje się szkołą sześcioletnią.

2000 r.

Uruchomienie pracowni komputerowej.

2002 r.

1 września - połączenie SP i Gimnazjum w Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach.
16 października - otwarcie stołówki szkolnej, oddanie do użytku małej sali gimnastycznej, 2 sal i szatni.

2005 r.

17 września - poświęcenie boiska sportowego.

2006 r.

16 października - po inspekcji Nadzoru Budowlanego wydano zgodę na użytkowanie nowych sal lekcyjnych na parterze (37,38,39).

2008 r. 

23 lutego - oddanie do użytku 4 nowych sal na pierwszym piętrze (40,41,42,43)        i osiągnięcie jednozmianowości.
Rozpoczęcie działalności szkolnej grupy teatralnej , obecnie Na Przekór

i zorganizowanie pierwszych  szkolnych „wieczorków” – papieskiego i kolędowego.
W listopadzie - powstanie  Szkolnego Zespołu Regionalnego Przytkowianie (działał do  2013 r. )

2009 r. 

Utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokolik .
Początek działalności Szkolnego Koła Caritas.
12 października 2009r. - oddanie do użytku sal na II piętrze (34 i 35), nowego holu    i łazienek.
1 grudnia - uroczyste otwarcie  i poświęcenie przedszkola.

2010 r. 

W styczniu  rozpoczyna działalność  pierwsze w gminie dziewięciogodzinne przedszkole.
20 grudnia - uroczyste  otwarcie sali gimnastycznej.

2012 r. 

1 marca - zaczyna funkcjonować oczyszczalnia ścieków.
27 maja - otwarcie Szkolnej Izby Regionalnej.

2013 r. 

6 kwietnia - otwarcie kompleksu sportowego Orlik.
7 września - obchody jubileuszu 170-lecia szkolnictwa w Przytkowicach, połączone z ceremonią nadania gimnazjum imienia Agaty Mróz-Olszewskiej.

2014 r. 

Otwarcie placu zabaw.

2015 r. 

Montaż  i uroczyste otwarcie  „na Mikołaja” profesjonalnej ścianki wspinaczkowej w szkolnej sali gimnastycznej.

2016 r.

Dokonano przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych
w ramach poszerzenia istniejącego już przedszkola.

2017 r.

27 stycznia - uroczyście oddano do użytku trzy nowe sale dla przedszkola.

2018 r.

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
11 listopada - udział  społeczności szkolnej w odsłonięciu pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości i okolicznościowa wieczornica w szkole.
18 listopada - premiera sztuki Stanisława Wyspiańskiego „Wesele" przygotowanej przez nauczycieli i absolwentów szkoły w Przytkowicach wraz z zespołem „Sami Swoi”.
  

Rok szkolny 2019/2020 

Rozpoczęcie głębokiej termomodernizacja budynku szkoły połączonej  z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych oraz nadbudowa i pozyskanie nowych sal lekcyjnych realizowane do listopada 2021 r.
16 marca - początek nauczania zdalnego spowodowanego  pandemią Covid 19 trwającego do końca roku szkolnego.

Rok szkolny 2020/21

26 października - wprowadzenie nauczania zdalnego spowodowane pandemią realizowanego do 28 maja 2021 r.

„Szkoła tutejsza jest w Państwie Kalwaryjskim

pierwszą szkołą uprzywilejowaną wiejską,

gdyż przed utworzeniem tejże nie istniały

prócz w miasteczku Kalwaryi szkoły po wsiach okolicznych.

Lecz gdy dobra Kalwaryjskie nabył na własność

Wielmożny Pan Wojciech de Radwan Brandys,

Pan jeszcze dotąd wielce dbały o oświatę ludu,

zaraz powziął zamiar w wsi tutejszej zaprowadzić szkołę.”

                                      

         Historyja szkoły trywialnej w Przytkowicach; 1843r.

Zdjęcia (20)

{"register":{"columns":[]}}