W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja dostępności

Zespoł Szkół nr 3 w Przytkowicach. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: bieżące aktualizacje, w tym informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych www.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-06

Oceny dostępności strony dokonano na podstawie analizy jej zawartości. Ocenę dostępności architektonicznej dokonano na postawie analizy sytuacji lokalowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Szyprowska 
e-mail: szkola@zsprzytkowice.pl 
Telefon: 33 8768491

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, EDGE

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

Aby włączyć lub wyłączyć duży kontrast za pomocą klawiatury, naciśnij klawisze Alt + lewy Shift + Print Screen.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Budynek posiada 4 wejścia. Dwa wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków); na poziom z salą gimnastyczną oraz poziom z pomieszczeniami biurowymi szkoły. Drzwi do szkoły i pozostałe drzwi wewnątrz budynku nie otwierają się automatycznie.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze – sekretariat, pokój nauczycielski, część sal lekcyjnych oraz sala gimnastyczna wraz z szatniami i pomieszczeniami sanitarnymi. W budynku nie ma windy.
 • Sekretariat pełniący funkcję dziennika podawczego znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, które to znajduje się między budynkiem szkoły a kościołem parafialnym.
 • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
{"register":{"columns":[]}}