W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Spotkania z rodzicami

 

HARMONOGRAM OBOWIĄZKOWYCH ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

WRZESIEŃ  2023 ROKU – zebranie organizacyjne – zapoznanie rodziców z planem pracy szkoły, planem wychowawczo-profilaktycznym, regulaminami oraz szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego (wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymywania przez ucznia poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, kryteria oceny zachowania).

LISTOPAD 2023 ROKU – zebranie informacyjne – zapoznanie rodziców z postępami w nauce ich dzieci, przekazanie rodzicom informacji o egzaminie ósmoklasisty (rodzice uczniów kl. 8 SP), sprawy bieżące.

STYCZEŃ  2024 ROKU – podsumowanie pracy szkoły za pierwsze półrocze roku szkolnego 2022/2023.Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej. Przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.

KWIECIEŃ 2024 ROKU – zebranie informacyjne, przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.

{"register":{"columns":[]}}