W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o szkole

Nasze Przedszkole, Szkoła Podstawowa stwarzają uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Umożliwiają uczniom stawanie się ludźmi wolnymi oraz odpowiedzialnymi za siebie i innych. Są miejscami przyjaznymi dzieciom, młodzieży i rodzicom, miejscami bezpiecznej i radosnej zabawy, właściwej nauki i poznawania świata.

Jesteśmy po to, aby:

 • wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarzając dzieciom i młodzieży optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego,
 • promować zdrowy i aktywny tryb życia,
 • dbać o bezpieczeństwo,
 • nauczyć młodego człowieka uczenia się, a zwłaszcza polubienia uczenia się,
 • wyposażyć go w narzędzia komunikowania się z innymi ludźmi i rozumienia dzieł pokoleń współczesnych i przeszłych,
 • wyzwolić własną inwencję twórczą i pomysłowość, wspierać go w jego aktywności i kreatywności,
 • pozwolić mu stać się twórcą własnej drogi rozwoju,
 • przygotować go do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystanie w procesie nauczania – uczenia się technologii informatycznych.

 

Naszym celem jest:

 • nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności,
 • podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny,
 • rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące,
 • dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw,
 • kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki,
 • uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań,
 • rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole,
 • wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności,
 • umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami,
 • kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne.
{"register":{"columns":[]}}