W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i statutem szkoły.  Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawia-nymi wymaganiami;
 2. rawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów  i treści obraźliwych dla czytelników;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
 6. prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.  Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Plan pracy samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

Wrzesień

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 • Ustalenie planu działań na cały rok
 • Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.
 • Obchody Europejskiego Dnia Języków
 • Piknik rodzinny

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
 • Konkurs na najciekawszą maseczkę
 • Konkurs na najciekawszy lampion halloweenowy

Listopad

 • Obchody  Narodowego Dnia Niepodległości.
 • Andrzejki – przygotowanie  wróżby i zabawy dla wszystkich uczniów naszej szkoły
 • Organizacja „Dnia Kapcia” – czuj się w szkole jak w domu.
 • Konkurs na wybór cechy rozpoznawczej klasy

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki.
 • Konkurs na przygotowanie zimowej scenerii klasy
 • Konkurs na najbardziej ekologiczną ozdobę choinkową
 • Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.
 • Boże Narodzenie – wigilie klasowe; udział w przygotowaniu świątecznego wystroju korytarzy.

Styczeń

 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka.
 • Dobroczynna akcja charytatywna – Zbiórka karmy dla psów do schroniska.
 • Uaktualnienie tablicy SU.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2021/2022.

 Luty

 • Bal karnawałowy.
 • Poczta walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Walentynek.

Marzec

 • Nadchodzi wiosna –  wiosenny wystrój korytarzy.
 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
 • Dzień Wiosny – ubieramy się na żółto-zielono.
 • Celebrujemy Światowy Dzień Dzieci z Zespołem Downa – zakładamy dwie różne skarpety.
 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.

Kwiecień

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetek okolicznościowych
 • Gazetka z informacyjna dla przyszłych  absolwentów  SP im. królowej Jadwigi w Tłuszczu

Maj

 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wykonanie okolicznościowej gazetki.
 • 26 maja – Dzień Matki – konkurs na najpiękniejsze życzenia dla Mamy
 • Akcja bezpieczna majówka

Czerwiec 

 • Dzień Dziecka – wykonanie okolicznościowej gazetki.
 • Bal ósmoklasisty
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2021/2022.

Kontakty z uczniami

 • Zbieranie opinii uczniów na temat różnych wydarzeń
 • Ustanowienie Komisji skarg
 • Odwiedziny członków Zarządu w klasach i ich rozmowy z uczniami o nurtujących ich problemach
 • Szczęśliwy numerek

Kontakty z nauczycielami

 • Wysyłanie kart urodzinowych do nauczycieli
 • Zorganizowanie dnia, w którym uczniowie przejmują rolę nauczycieli
 • Przeprowadzenie konkursu „Rozpoznaj nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa”
 • Opublikowanie w szkolnej gazetce kalendarza imienin nauczycieli
 • Zorganizowanie aukcji rzeczy zagubionych
 • Ochotnicza praca w bibliotekach – czytanie i opowiadanie dzieciom bajek

Prace na rzecz szkoły

 • Pełnienie dyżurów na korytarzach
 • Prowadzenie skrzynki życzeń
 • Zwracanie uwagi na rzeczy i miejsca, które trzeba naprawić
{"register":{"columns":[]}}