W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Psycholog/pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

 • Diagnozuje potencjalne możliwości ucznia.
 • Dokonuje analizy przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnych zachowań ucznia.
 • Prowadzi zajęcia profilaktyczne zapobiegające pojawianiu się problemów.
 • Prowadzi specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym.
 • Prowadzi zajęcia wychowawczo – edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości).
 • Poradami, konsultacjami oraz wsparciem dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Współpracuje z pedagogiem, nauczycielami, wychowawcami oraz instytucjami (np. Poradnia P-P).
 • Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Drogi Uczniu! Serdecznie zapraszam jeżeli:

 • Coś Cię martwi lub niepokoi.
 • Chcesz porozmawiać, zostać wysłuchanym lub wspólnie pomilczeć.
 • Potrzebujesz porady lub wsparcia.
 • Czujesz się samotny.
 • Zauważasz u siebie trudności w kontaktach z rówieśnikami lub dorosłymi.
 • Nie radzisz sobie ze stresem.
 • Jesteś w sytuacji kryzysowej .
 • Chcesz podzielić się swoją pasją/ sukcesem.

​​​​​​​Drogi Rodzicu! Serdecznie zapraszam jeżeli:

 • Zauważyliście Państwo, że dziecko ma trudności emocjonalne, nie radzi sobie z emocjami lub jego zachowanie w ostatnim czasie się zmieniło.
 • Coś Państwa niepokoi w zachowaniu dziecka.
 • Potrzebują Państwo porady lub wsparcia związanego z wychowaniem dziecka.
 • Chcielibyście Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, wesprzeć je.
 • Zauważyliście problemy w kontaktach dziecka z rówieśnikami lub dorosłymi.

Godziny:
Poniedziałek 8:00-14:00
Środa 7:00-12.30

Drodzy Rodzice! W związku z prowadzonymi zajęciami indywidualnymi uprzejmie proszę  o wcześniejsze umówienia się na spotkania poprzez dziennik elektroniczny. 

Pedagog szkolny

Główne zadania pedagoga szkolnego

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2.  Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, (uzależnienia, stany lękowe - fobie, zaburzenia rozwojowe i zachowani,  obniżony nastrój i aktywność) w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną  
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką  
 • ktoś naruszy ich prawa; 
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc; 
 • potrzebują pomocy i rady; 
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać; 
 • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i adaptacją w szkole;
 •  problemy natury społecznej (komunikacja, relacje, współpraca, wartości wspólnotowe);
 •  uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;
 • problemy osobiste (ponieważ kiedy dziecko nie upora się z prywatnym problemami, nie mamy co liczyć na pełne zaangażowanie się w proces nauki) 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § 24 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

Godziny pracy

Poniedziałek    8:00 – 12:30
Wtorek    11:40 – 13:30
Środa    10:45 - 14:40
Czwartek 9:50 – 13:30
13:35 – 14:30
Piątek    7:45 – 10:30

W związku z prowadzonymi zajęciami indywidualnymi uprzejmie prosimy, aby rodzice na konsultacje umawiali się przez dziennik elektroniczny.

{"register":{"columns":[]}}