W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Pedagog specjalny

Obowiązki Pedagoga Specjalnego

  1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup, innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami
  2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, określeniu mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych
  3. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
  4. Określenie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych dopasowanych do potrzeb indywidulanych ucznia
  5. Współpraca z zespołem wychowawczym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  6. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w ramach rozpoznawania przyczyn niepowodzeń szkolnych i edukacyjnych
  7. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom
  8. Współpraca z innymi podmiotami w zależności od potrzeb
  9. Współpraca z Radą Pedagogiczną
{"register":{"columns":[]}}