W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-13
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rychta.
 • E-mail: dyrektor@spjadwiga.tluszcz.pl
 • Telefon: 297774166

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Tłuszcz
 • Adres: 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10
 • E-mail: urzad@tluszcz.pl
 • Telefon: 297573016

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku usytuowane jest od ul. Kolejowej.  Posiada schody z 11 stopniami i podjazd dla wózków, jest w pełni dostępne dla niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym znajduje się  portiernia. Drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie, ale można liczyć na pomoc pracownika szkoły. Drzwi przystosowane do przejazdu wózka.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych jednakże w sytuacji gdy zaistnieje taka konieczność jest możliwość aby osoba niepełnosprawna mogła wjechać na teren szkoły główną bramą skąd będzie mogła bezpiecznie dostać się do szkoły głównym wejściem.

Szkoła posiada jedno wejście główne i trzy wyjścia ewakuacyjne w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wyjście ewakuacyjne nr 1: od ul. Kolejowej. Posiada podjazd dla wózków i jest dostępne  dla niepełnosprawnych.

Wyjście ewakuacyjne nr 2 i 3: są drogami ewakuacyjnymi nieprzystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Teren Szkoły jest ogrodzony, ogrodzenie nie stwarza zagrożenia dla uczniów, bramy prowadzące  do Szkoły (2 szt.) są w odpowiednim stanie technicznym.

Nawierzchnia dróg, parkingów i ciągów pieszych jest równa, ukształtowana odpowiednio – woda opadowa spływa do studzienek kanalizacyjnych.

Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Wejście do budynku jest kontrolowane przez pracowników Szkoły, monitoring oraz jest możliwość wezwania patrolu interwencyjnego (ochrony)   w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynku.

Biurko osób dyżurujących wraz z księgą wejść i wyjść znajduje się po lewej stronie przy głównym wejściu do Szkoły.

Budynek szkoły jest 2 piętrowy.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższą kondygnacje.

Łazienki dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i drugim piętrze budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 01.01.2021
Raport-o-stanie-zapewniania-dostępności-podmiotu-publicznego.pdf 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}