W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyniki przeprowadzonych konsultacji w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miejscowości Grębocice

10.09.2021

Informacja w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg zlokalizowanych na terenie miejscowości Grębocice

Grupa osób pracująca nad projektem

Informuję, iż w dniach od 24 sierpnia 2021 r. do 07 września 2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie  pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg zlokalizowanych na terenie miejscowości Grębocice.

Konsultacje przeprowadzone zostały w oparciu i zgodnie z uchwałą nr VII/64/2015 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 07 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Dnia 24 sierpnia 2021 r. projekt uchwały przekazany został Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego. Ogłoszenie o konsultacjach dnia 24 sierpnia 2021 r. zostało udostępnione na tablicy ogłoszeń starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Polkowicach. Konsultacje przeprowadzano w formie pisemnej oraz elektronicznej. Opinie do projektu uchwały zgłaszane mogły być poprzez skierowanie ich na adres siedziby starostwa bądź na adres e-mail konsultacje@powiatpolkowicki.pl.

W wyniku tak przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie, nie wpłynęły uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Projekt pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego.

Materiały

Wyniki przeprowadzonych konsultacji w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miejscowości Grębocice
2021-09-10-Info-konsultacje​_5204.docx 0.17MB
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miejscowości Grębocice
2021-09-10-info​_konsultacje​_5204.pdf 0.36MB