W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 08.11.2022 r.

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania (np. zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu  i inne)  zamieszczane są chronologicznie na dole strony.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 08.11.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_08112022​_r.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.57MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.07MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.06MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.06MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.06MB
Załacznik Nr 5.1 do SWZ - Projekt budowlany (cz. 1)
Załącznik​_nr​_51​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Budowlany​_cz​_1.pdf 183.56MB
Załącznik Nr 5.2 do SWZ - Projekt budowlany (cz. 2)
Załącznik​_nr​_52​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Budowlany​_cz​_2.pdf 209.39MB
Załącznik Nr 6.1 do SWZ - Projekt wykonawczy (cz. 1)
Załącznik​_Nr​_61​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_cz​_1.pdf 97.73MB
Załacznik Nr 6.2 do SWZ - Projekt Wykonawczy (cz. 2)
Załącznik​_Nr​_62​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_cz​_2.pdf 52.89MB
Załącznik Nr 6.3 do SWZ - Projekt wykonawczy (cz. 3)
Załącznik​_Nr​_63​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_cz​_3.pdf 42.70MB
Załącznik Nr 6.4 do SWZ - Projekt wykonawczy (cz. 4)
Załącznik​_Nr​_64​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_cz​_4.pdf 18.64MB
Załącznik Nr 6.5 do SWZ - Projekt wykonawczy (cz. 5)
Załącznik​_Nr​_65​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_cz​_5.pdf 76.54MB
Załącznik Nr 6.6 do SWZ - Projekt wykonawczy (cz. 6)
Załącznik​_Nr​_66​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Wykonawczy​_cz​_6.pdf 6.53MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_techniczne​_wykonania​_i​_odbioru​_robót.pdf 30.32MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Decyzja ZRID
Załącznik​_nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Decyzja​_ZRID.pdf 1.39MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Zmiany i wyjaśnienia zamawiającego
Załącznik​_nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Zmiany​_i​_wyjaśnienia​_zamawiającego.pdf 0.19MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.27MB
Załącznik Nr 11 do SWZ - Projekt Stałej Organizacji Ruchu
Załącznik​_Nr​_11​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Stałej​_Organizacji​_Ruchu.pdf 80.55MB
Załącznik Nr 12 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_12​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.40MB
Załącznik Nr 13 do SWZ - Formularz cenowy
Załącznik​_Nr​_13​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_cenowy.doc 0.11MB
Załącznik Nr 14 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_14​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.07MB
Załącznik Nr 15 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_15​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.05MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 18.11.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_w​_BZP​_-​_18112022​_r.pdf 0.04MB
Zmiany treści SWZ - 18.11.2022 r.
Zmiany​_treści​_SWZ​_-​_18112022​_r.pdf 0.69MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 22.11.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_w​_BZP​_-​_22112022​_r.pdf 0.04MB
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ - 22.11.2022 r.
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_treści​_SWZ​_-​_22112022​_r.pdf 1.95MB
Załącznik Nr 13 do SWZ - Formularz cenowy zaktualizowany, obowiązujący od 22.11.2022 r.
Załącznik​_Nr​_13​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_cenowy​_zaktualizowany,​_obowiązujący​_od​_22112022​_r.doc 0.11MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 24.11.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_w​_BZP​_-​_24112022​_r.pdf 0.04MB
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ - 24.11.2022 r.
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_treści​_SWZ​_-​_24112022​_r.pdf 0.79MB
Załącznik Nr 13 do SWZ - Formularz cenowy zaktualizowany, obowiązujący od 24.11.2022 r.
Załącznik​_Nr​_13​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_cenowy​_zaktualizowany,​_obowiązujący​_od​_24112022​_r.doc 0.09MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 29.11.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_29112022​_r.pdf 0.35MB
Informacja z otwarcia ofert - 30.11.2022 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_30112022​_rok.pdf 0.21MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 07.12.2022 r.
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania​_-​_07122022​_r.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.11.2022 08:23 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 08.11.2022 r. 9.0 07.12.2022 14:07 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 08.11.2022 r. 8.0 30.11.2022 11:54 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 08.11.2022 r. 7.0 29.11.2022 12:46 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 08.11.2022 r. 6.0 24.11.2022 10:42 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 08.11.2022 r. 5.0 24.11.2022 10:21 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 08.11.2022 r. 4.0 22.11.2022 11:39 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 08.11.2022 r. 3.0 18.11.2022 12:24 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 08.11.2022 r. 2.0 18.11.2022 12:11 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - zamieszczono 08.11.2022 r. 1.0 08.11.2022 08:23 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}