W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022 - zamieszczono 11.02.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu - 11.02.2022 rok
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_-​_11022022​_rok.pdf 0.11MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia​_(SWZ).pdf 0.51MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna remontów cząstkowych
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Szczegółowa​_specyfikacja​_techniczna​_remontów​_cząstkowych.pdf 1.23MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.21MB
Załacznik Nr 7 do SWZ - Projekt Umowy wraz z załącznikiem Nr 1 do Umowy - karta gwarancyjna
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Umowy​_wraz​_z​_załacznikiem​_Nr​_1​_do​_Umowy​_-​_karta​_gwarancyjna.pdf 0.56MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 23.02.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_23022022​_r.pdf 0.41MB
Informacja z otwarcia ofert - 28.02.2022 rok
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_28022022​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.03.2022 rok
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_03032022​_rok.pdf 0.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2022 12:31 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022 - zamieszczono 11.02.2022 r. 9.0 15.03.2022 12:35 Robert Zajączkowski
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022 - zamieszczono 11.02.2022 r. 8.0 03.03.2022 15:04 Mariusz Kasprzyk
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022 - zamieszczono 11.02.2022 r. 7.0 03.03.2022 15:00 Mariusz Kasprzyk
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022 - zamieszczono 11.02.2022 r. 6.0 03.03.2022 14:55 Mariusz Kasprzyk
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022 - zamieszczono 11.02.2022 r. 5.0 03.03.2022 14:51 Mariusz Kasprzyk
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022 - zamieszczono 11.02.2022 r. 4.0 03.03.2022 14:49 Mariusz Kasprzyk
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022 - zamieszczono 11.02.2022 r. 3.0 28.02.2022 12:29 Mariusz Kasprzyk
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022 - zamieszczono 11.02.2022 r. 2.0 23.02.2022 10:42 Mariusz Kasprzyk
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022 - zamieszczono 11.02.2022 r. 1.0 11.02.2022 12:31 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}