W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont posadzek oraz pomieszczeń w wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego - zamieszczono 23.05.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 23.05.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_23052022​_r.pdf 0.17MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.54MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Dokumentacja techniczna
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Dokumentacja​_techniczna.pdf 0.61MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_techniczne​_wykonania​_i​_odbioru​_robót.pdf 0.68MB
Załącznik Nr 7.1 do SWZ - Przedmiar robót - Zadanie Nr 1
Załącznik​_Nr​_71​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_Zadanie​_1.pdf 0.24MB
Załącznik Nr 7.2 do SWZ - Przedmiar robót - Zadanie Nr 2
Załącznik​_Nr​_72​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_Zadanie Nr 2.pdf 0.23MB
Załącznik Nr 7.3 do SWZ - Przedmiar robót - Zadanie Nr 3
Załącznik​_Nr​_73​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_Zadanie​_3.pdf 0.21MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.44MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_9​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Wyjaśnienia treści SWZ - 27.05.2022 r.
Wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_-​_27052022​_r.pdf 0.56MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 08.06.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_08062022​_r.pdf 0.34MB
Informacja o złożonych ofertach - 09.06.2022 r.
Informacja​_o​_złożonych​_ofertach​_-​_09062022​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.06.2022 r.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.69MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.05.2022 11:42 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Remont posadzek oraz pomieszczeń w wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego - zamieszczono 23.05.2022 r. 5.0 22.06.2022 12:57 Mariusz Kasprzyk
Remont posadzek oraz pomieszczeń w wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego - zamieszczono 23.05.2022 r. 4.0 09.06.2022 11:14 Mariusz Kasprzyk
Remont posadzek oraz pomieszczeń w wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego - zamieszczono 23.05.2022 r. 3.0 08.06.2022 07:58 Mariusz Kasprzyk
Remont posadzek oraz pomieszczeń w wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego - zamieszczono 23.05.2022 r. 2.0 27.05.2022 08:57 Mariusz Kasprzyk
Remont posadzek oraz pomieszczeń w wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego - zamieszczono 23.05.2022 r. 1.0 23.05.2022 11:42 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}