W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - zamieszczono 05.07.2023 r.

05.07.2023

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 05.07.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_05072023​_r.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.56MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Uproszczona dokumentacja projektowa (UDP)
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Uproszczona​_dokumentacja​_projektowa​_(UDP).pdf 21.38MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_Techniczne​_Wykonania​_i​_Odbioru​_Robót​_Budowlanych​_(STWiORB).pdf 4.24MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.05MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.37MB
Wyjaśnienia treści SWZ - 17.07.2023 r.
Wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_-​_17072023​_r.pdf 0.54MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.25MB
Informacja z otwarcia ofert - 20.07.2023 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_20072023​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.52MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.07.2023 13:17 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - zamieszczono 05.07.2023 r. 6.0 25.07.2023 14:06 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - zamieszczono 05.07.2023 r. 5.0 20.07.2023 11:11 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - zamieszczono 05.07.2023 r. 4.0 19.07.2023 08:46 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - zamieszczono 05.07.2023 r. 3.0 17.07.2023 12:30 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - zamieszczono 05.07.2023 r. 2.0 05.07.2023 13:19 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - zamieszczono 05.07.2023 r. 1.0 05.07.2023 13:17 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}