W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont drogi powiatowej nr 1571T w ms. Wólka Pętkowska - zamieszczono 13.09.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 13.09.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_13092022​_r.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.54MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Uproszczona dokumentacja projektowa
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Uproszczona​_dokumentacja​_projektowa​_(UPD).pdf 1.17MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_techniczne​_wykonania​_i​_odbioru​_robót​_budowlanych.pdf 3.78MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.04MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_​_Nr​_​_10​_​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.43MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 27.09.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_27092022​_r.pdf 0.41MB
Informacja z otwarcia ofert - 28.09.2022 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_28092022​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.09.2022 r.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_29092022​_r.pdf 0.50MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.09.2022 14:57 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Remont drogi powiatowej nr 1571T w ms. Wólka Pętkowska - zamieszczono 13.09.2022 r. 5.0 29.09.2022 11:42 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1571T w ms. Wólka Pętkowska - zamieszczono 13.09.2022 r. 4.0 28.09.2022 11:18 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1571T w ms. Wólka Pętkowska - zamieszczono 13.09.2022 r. 3.0 27.09.2022 12:44 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1571T w ms. Wólka Pętkowska - zamieszczono 13.09.2022 r. 2.0 13.09.2022 15:20 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1571T w ms. Wólka Pętkowska - zamieszczono 13.09.2022 r. 1.0 13.09.2022 14:57 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}