W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont drogi powiatowej nr 1031T- ul. Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843. - zamieszczono 25.05.2022 r.

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania (np. wyjaśnienia i zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu i inne) zamieszczone są chronologicznie na dole strony.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu 25.05.2022 r.
Ogłoszenie​_nr​_2022BZP​_0017625001​_z​_dnia​_2022-05-25.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_warunków​_zamówienia.pdf 0.82MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Uproszczona dokumentacja projektowa
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Uproszczona​_dokumentacja​_projektowa.pdf 2.71MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Szegółowa​_specyfikacja​_techniczna​_wykonania​_i​_odbioru​_robót​_robót.pdf 4.83MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.08MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Załącznik Nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_–​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.53MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.06.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_z​_dnia​_07062022​_r.pdf 0.04MB
Zmiana treści SWZ z dnia 07.06.2022 r.
Zmiana​_treści​_SWZ​_z​_dnia​_07062022​_r.pdf 0.49MB
Nowy zaktualizowany rysunek nr 3 i 4 do Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ z dnia 07.06.2022 r.
Nowy​_zaktualizowany​_rysunek​_nr​_3​_i​_4​_do​_Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_po​_zmiannie​_treści​_SWZ​_z​_dnia​_07062022.pdf 0.11MB
Nowy zaktualizowany - Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót po zmianie treści SWZ z dnia 07.06.2022 r.
Nowy​_zaktualizowany​_-​_Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_po​_zmianie​_treści​_SWZ​_dnia​_07062022​_r.pdf 0.07MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 07.06.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_07062022​_r.pdf 0.58MB
Informacja o złożonych ofertach
Informacja​_o​_złożonych​_ofertach​_-​_14062022​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.61MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.05.2022 12:44 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Remont drogi powiatowej nr 1031T- ul. Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843. - zamieszczono 25.05.2022 r. 4.0 01.07.2022 12:15 Robert Zajączkowski
Remont drogi powiatowej nr 1031T- ul. Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843. - zamieszczono 25.05.2022 r. 3.0 14.06.2022 13:04 Robert Zajączkowski
Remont drogi powiatowej nr 1031T- ul. Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843. - zamieszczono 25.05.2022 r. 2.0 07.06.2022 13:28 Robert Zajączkowski
Remont drogi powiatowej nr 1031T- ul. Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843. - zamieszczono 25.05.2022 r. 1.0 25.05.2022 12:44 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}