W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola - zamieszczono 28.04.2022 r.

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania (np. wyjaśnienia i zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu i inne) zamieszczone są chronologicznie na dole strony.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu - 28.04.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_-​_28042022​_r.pdf 0.11MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.55MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Uproszczona dokumentacja projektowa (UPD)
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Uproszczona​_dokumentacja​_projektowa​_(UPD).pdf 5.66MB
Załącznik Nr 6.1 do SWZ - STWiORB - Wymagania ogólne
Załącznik​_Nr​_61​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Wymagania​_ogólne.pdf 0.20MB
Załącznik Nr 6.2 do SWZ - STWiORB - Wykonanie wykopów
Załącznik​_Nr​_62​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Wykonanie​_wykopów.pdf 0.32MB
Załącznik Nr 6.3 do SWZ - STWiORB - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Załącznik​_Nr​_63​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Oczyszczenie​_i​_​_skropienie​_​_warstw​_konstrukcyjnych.pdf 0.37MB
Załącznik Nr 6.4 do SWZ - STWiORB - Podbudowa z mieszanki niewiązanej
Załącznik​_Nr​_64​_do​_SZW​_-​_STWiORB​_-​_Podbudowa​_z​_mieszanki​_niezwiązanej.pdf 0.22MB
Załacznik Nr 6.5 do SWZ - STWiORB - Ulepszone podłoże
Załącznik​_Nr​_65​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Ulepszone​_podłoże.pdf 0.26MB
Załącznik Nr 6.6 do SWZ - STWiORB - Warstwa wiążąca
Załącznik​_Nr​_66​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Warstwa​_wiążąca.pdf 0.28MB
Załącznik Nr 6.7 do SWZ - STWiORB - Warstwa ścieralna
Załącznik​_Nr​_67​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Warstwa​_ścieralna.pdf 0.51MB
Załącznik Nr 6.8 do SWZ - STWiORB - Frezowanie na zimno
Załącznik​_Nr​_68​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Frezowanie​_na​_zimno.pdf 0.13MB
Załącznik Nr 6.9 do SWZ - STWiORB - Chodnik z kostki betonowej
Załącznik​_Nr​_69​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Chodnik​_z​_kostki​_betonowej.pdf 0.35MB
Załącznik Nr 6.10 do SWZ - STWiORB - Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowych
Załącznik​_Nr​_610​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Zabezpieczenie​_geosiatką​_nawierzchni​_asfaltowych.pdf 0.25MB
Załącznik Nr 6.11 do SWZ - STWiORB - Pobocze utwardzone kruszywem łamanym
Załącznik​_Nr​_611​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Pobocze​_utwardzone​_kruszywem​_łamanym.pdf 0.15MB
Załącznik Nr 6.12 do SWZ - STWiORB - Oznakowanie pionowe
Załącznik​_Nr​_612​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Oznakowanie​_pionowe.pdf 0.19MB
Załącznik Nr 6.13 do SWZ - STWiORB - Krawężniki betonowe
Załącznik​_Nr​_613​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Krawężniki​_betonowe.pdf 0.29MB
Załącznik Nr 6.14 do SWZ - STWiORB - Obrzeża chodnikowe betonowe
Załącznik​_Nr​_614​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Obrzeża​_chodnikowe​_betonowe.pdf 0.19MB
Załącznik Nr 6.15 do SWZ - STWiORB - Rozbiórka elementów dróg, ulic i ogrodzeń
Załącznik​_Nr​_615​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Rozbiórka​_elementów​_dróg,​_ulic​_i​_ogrodzeń.pdf 0.13MB
Załącznik Nr 6.16 do SWZ - STWiORB - Usunięcie drzew i krzewów
Załącznik​_Nr​_616​_do​_SWZ​_-​_STWiORB​_-​_Usunięcie​_drzew​_i​_krzewów.pdf 0.16MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót
Załacznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.07MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia Umowy
Załacznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.42MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 12.05.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_12052022​_r.pdf 0.58MB
Informacja o złożonych ofertach - 13.05.2022 r.
Informacja​_o​_złożonych​_ofertach​_-​_13052022​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.05.2022 r.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.64MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.04.2022 13:28 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola - zamieszczono 28.04.2022 r. 4.0 23.05.2022 12:47 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola - zamieszczono 28.04.2022 r. 3.0 13.05.2022 12:10 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola - zamieszczono 28.04.2022 r. 2.0 12.05.2022 10:10 Robert Zajączkowski
Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola - zamieszczono 28.04.2022 r. 1.0 28.04.2022 13:28 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}