W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Referat Zarządzania Drogami

Kierownik Referatu – Romuald Wójcik

pokój 213A
tel. (41) 247-52-71
Romuald Wójcik

pokój 214
tel. (41) 247-64-60
Dorota Pietrzykowska

pokój 205
tel. (41) 247-60-82
Mirosław Wojsławski

pokój 206
tel. (41) 247-60-72
Ksenia Loranty
Klaudia Zdonek


SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT ZARZĄDZANIA DROGAMI

Załatwianie spraw z zakresu zadań realizowanych przez Referat Zarządzania Drogami odbywa się
na podstawie wniosku złożonego w formie:

 • pisemnej opatrzonego podpisem własnoręcznym,
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym.

Wnioski można składać:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37, w Kancelarii lub bezpośrednio do skrzynki podawczej,
 • pisemnie pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
  ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, z dopiskiem: Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Referat Zarządzania Drogami,
 • na adres do doręczeń elektronicznych za pośrednictwem platformy ePUAP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Instrukcja złożenia dokumentu na bezpłatnej platformie ePUAP

Jeśli nie masz konta na ePUAP

 1. Wejdź na epuap.gov.pl.
 2. Kliknij Zarejestruj się.
 3. Wypełnij krótki formularz.
 4. Jeśli podasz w nim PESEL – automatycznie złożysz wniosek o profil zaufany, który musisz potwierdzić.
 1. Profil zaufany można potwierdzić od razu przez internet, na przykład skorzystać
  z bankowości elektronicznej i wtedy od razu można zacząć załatwiać sprawy przez internet.
 2. Profil zaufany można potwierdzić później tj. w ciągu 14 dni w wybranym miejscu – punkcie potwierdzającym – wtedy z usług ePUAP można zacząć korzystać dopiero po potwierdzeniu profilu.
 1. Zaloguj się na założone konto.
 2. Zacznij korzystać z ePUAP.
  Szczegóły znajdziesz w sekcji Jeśli masz konto na ePUAP.

 

Jeśli masz konto na ePUAP

 1. Wejdź na epuap.gov.pl.
 2. Zaloguj się.
 3. Wybierz sprawę urzędową, którą chcesz załatwić online.
 1. Kliknij Pismo ogólne.
 2. Wybierz urząd lub instytucję, do których chcesz wysłać pismo.
 3. Wypełnij formularz.
 4. Dodaj potrzebne załączniki, jeśli masz je w wersji elektronicznej.
 5. Kliknij Dalej.
 6. Podpisz wniosek o usługę profilem zaufanym.
 1. Wyślij wniosek online.
 2. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 3. Czekaj na załatwienie sprawy.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw urzędowych przez internet na bezpłatnej platformie ePUAP zawarte są na stronie internetowej www.gov.pl


Jednocześnie informujemy, że podanie utrwalone w postaci elektronicznej wniesione na adres poczty elektronicznej (email) będą pozostawione bez rozpoznania.Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Informujemy, że wszelkie należności za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasach drogowych dróg powiatowych należy wpłacać na nowy numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A. 53 1090 2040 0000 0001 4977 9512

Materiały

Wniosek na zajęcie pasa drogowego
wniosek​_na​_zajęcie​_pasa.doc 0.03MB
Wniosek na lokalizację urządzeń, przyłączy w pasie drogowym
wniosek​_na​_lokalizację​_urządzeń,​_przyłączy.docx 0.03MB
Wniosek na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi powiatowej
wniosek​_na​_lokalizację​_przebudowę​_zjazdu.docx 0.03MB
Wniosek na lokalizację pawilonu w pasie drogowym
wniosek​_na​_lokalizację​_pawilonu.docx 0.03MB
Wniosek na lokalizację reklamy w pasie drogowym
wniosek​_na​_lokalizację​_reklamy.docx 0.03MB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji
oświadczenie​_do​_decyzji.docx 0.02MB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia od postanowienia
oświadczenie​_do​_postanowienia.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}