W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn - zamieszczono 02.02.2023 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 02.02.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_02022023​_r.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.56MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Uproszczona dokumentacja projektowa (UDP)
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Uproszczona​_dokumentacja​_projektowa​_(UDP).pdf 24.52MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB)
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Szczegółowe​_specyfikacje​_techniczne​_wykonania​_i​_odbioru​_robót​_(STWiORB).pdf 5.99MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.07MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.54MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.32MB
Informacja z otwarcia ofert - 21.02.2023 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_21022023​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.52MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.02.2023 10:45 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn - zamieszczono 02.02.2023 r. 5.0 07.04.2023 12:01 Robert Zajączkowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn - zamieszczono 02.02.2023 r. 4.0 21.02.2023 11:44 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn - zamieszczono 02.02.2023 r. 3.0 20.02.2023 09:47 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn - zamieszczono 02.02.2023 r. 2.0 02.02.2023 12:24 Robert Zajączkowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn - zamieszczono 02.02.2023 r. 1.0 02.02.2023 10:45 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}