W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn - zamieszcono 07.09.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 07.09.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_07092022​_r.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.54MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu arunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Uproszczona dokumentacja projektowa (UDP)
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Uproszczona​_dokumentacja​_projektowa.pdf 4.58MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_techniczne​_wykonania​_i​_odbioru​_robót​_budowlanych​_(STWiORB).pdf 5.36MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.07MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 8.88MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 21.09.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_21092022​_r.pdf 0.41MB
Informacja z otwarcia ofert - 22.09.2022 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_22092022​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 11.10.2022 r.
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania​_-​_11102022​_r.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.09.2022 13:07 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn - zamieszcono 07.09.2022 r. 4.0 11.10.2022 15:10 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn - zamieszcono 07.09.2022 r. 3.0 22.09.2022 11:13 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn - zamieszcono 07.09.2022 r. 2.0 21.09.2022 12:19 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn - zamieszcono 07.09.2022 r. 1.0 07.09.2022 13:07 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}