W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Szczegółowe informacje dotyczące zasad załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

znajdują się w:

  • Instrukcji określającej procedury załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (zaktualizowanej Zarządzeniem nr Or.I.120.1.46.2022 oraz Or.I.120.1.53.2023)
  • Kartach informacyjnych
  • Zarządzeniu w sprawie Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego
  • Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi (aktualny tekst dostępny na stronie https://isap.sejm.gov.pl)

Materiały

Instrukcja określająca procedury załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Instrukcja​_określająca​_procedury​_załatwiania​_spraw​_w​_Wydziale​_Geodezji,​_Kartografii​_i​_Katastru​_Starostwa​_Powiatowego​_w​_Ostrowcu​_Świętokrzyskim.pdf 8.90MB
Zarządzenie nr Or.I.120.1.46.2022
zarz​_46.pdf 3.88MB
Zarządzenie Or.I.120.1.53.2023
zarz​_532023.pdf 0.98MB
Karta informacyjna: Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
Aktualizacja​_informacji​_zawartych​_w​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków.pdf 0.18MB
Karta informacyjna: Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Koordynacja​_usytuowania​_projektowanych​_sieci​_uzbrojenia​_terenu.pdf 0.19MB
Karta informacyjna: Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie map ewidencyjnych, zasadniczych, baz danych, innych materiałów
Udostępnianie​_materiałów​_państwowego​_zasobu​_geodezyjnego​_i​_kartograficznego​_w​_zakresie​_map​_ewidencyjnych,​_zasadniczych,​_baz​_danych,​_innych​_materiałów.pdf 0.19MB
Karta informacyjna: Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie rejestru cen nieruchomości
Udostępnianie​_materiałów​_państwowego​_zasobu​_geodezyjnego​_i​_kartograficznego​_w​_zakresie​_rejestru​_cen​_nieruchomości.pdf 0.18MB
Karta informacyjna: Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego
Udostępnianie​_materiałów​_państwowego​_zasobu​_geodezyjnego​_i​_kartograficznego​_w​_zakresie​_wypisów​_i​_wyrysów​_z​_operatu​_ewidencyjnego.pdf 0.18MB
Karta informacyjna: Wnioski o inne informacje i zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków
Wnioski​_o​_inne​_informacje​_i​_zaświadczenia​_na​_podstawie​_operatu​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków.pdf 0.18MB
Karta informacyjna: Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Gleboznawcza​_klasyfikacja​_gruntów.pdf 0.09MB
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Zawiadomienie​_o​_przekazaniu​_wyników​_zgłoszonych​_prac​_geodezyjnych.pdf 0.18MB
Karta informacyjna: Zgłaszanie prac geodezyjnych
Zgłaszanie​_prac​_geodezyjnych.pdf 0.18MB
Zarządzenie w sprawie Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego
zarządzenie​_w​_sprawie​_Geoportalu.pdf 6.55MB
{"register":{"columns":[]}}