W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Druki

Materiały

PB 1 - pozwolenie na budowę
PB​_-​_1​_-​_pozwolenie​_na​_budowę.doc 0.08MB
PB - 2 Zgłoszenie robót budowlanych
PB​_-​_2​_zgłoszenie.doc 0.04MB
PB - 2a zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
PB​_-​_2a​_zgłoszenie​_budowy​_lub​_przebudowy​_budynku​_mieszkalnego​_jednorodzinnego.doc 0.07MB
PB-3 Pozwolenie na rozbiórkę
PB​_-​_3​_pozwolenie​_na​_rozbiórkę.docx 0.03MB
PB - 4 Zgłoszenie rozbiórki
PB​_-​_4​_zgłoszenie​_rozbiórki.doc 0.04MB
PB-5 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
PB​_-​_5​_oswiadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomoscia​_na​_cele​_budowlane.docx 0.02MB
PB-6 wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu arch-bud
PB​_-​_6​_wniosek​_o​_wydanie​_odrębnej​_decyzji​_o​_zatwierdzeniu​_projektu​_zagospodarowania​_działki​_lub​_terenu​_lub​_projektu​_arch​_-​_bud.doc 0.08MB
PB - 7 zmiana pozwolenia na budowę
PB​_-​_7​_zmiana​_pozwolenia​_na​_budowę.doc 0.07MB
PB - 8wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
PB​_-​_8​_wniosek​_o​_wydanie​_pozwolenia​_na​_budowę​_tymczasowego​_obiektu​_budowlanego.doc 0.08MB
PB - 9 przeniesienie decyzji
PB​_-​_9​_przeniesienie​_decyzji.doc 0.05MB
PB - 11przeniesienie zgłoszenia
PB​_-​_11przeniesienie​_zgłoszenia.doc 0.05MB
PB - 13 wyłączenie stosowania art 45a ust 1
PB​_-​_13​_wyłączenie​_stosowania​_art​_45a​_ust​_1.doc 0.04MB
PB - 14 wejście w teren
PB​_-​_14​_wejście​_w​_teren.doc 0.07MB
PB - 18 zmiana sposobu użytkowania
PB​_-​_18​_zmiana​_sposobu​_użytkowania.doc 0.07MB
wniosek o wydanie dziennik budowy
wniosek​_o​_wydanie​_dziennik​_budowy.doc 0.03MB
wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_samodzielności​_lokalu.doc 0.03MB
zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę
zgoda​_właściciela​_obiektu​_na​_rozbiórkę.doc 0.03MB
Oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art 30 ust 2a pkt​_6 i 7ustawy Prawo budowlane
Oswiadczenie​_inwestora​_z​_art​_30​_ust​_2a​_pkt​_6​_i​_7.pdf 0.39MB
{"register":{"columns":[]}}