W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy

INFORMACJE O ZGŁOSZENIACH ZAMIARU BUDOWY

Znak Sprawy AB.6743.1....
data zgłoszenia imię i nazwisko lub nazwa Inwestora numer działki ulica miejscowość opis zamierzenia budowlanego data wniesienia sprzeciwu informacja o braku wniesienia sprzeciwu
122/2023 21.06.2023 Miejskie Wodociągi i Kanalizcja Sp.Zo.o 12.2-93/31, 93/12, 93/27, 93/23, 93/35, 93/15, 12.3-11 Żeromskiego Ostrowiec Św. Budowa wodociągu rozdzielczego rur PE DN110 MM    
130/2023 04.07.2023 Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 174/10 ( obr. 17 ark. 1 ) ul. Waryńskiego  Ostrowiec Św. Budowa  sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynków   zgłoszenie wycofano 04.08.2023
131/2023 04.07.2023 Jasnusz Nowak  52 ( obr. 0020 ark.4 )  ul. Sikorskiego  Ostrowiec Św. Budowa instalacji gazu wew i zew. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    26.07.2023
136/2023 06.07.2023 Zielińska Aneta 116 Cegielniana Ostrowiec św. budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   28.07.2023
139/2023 06.07.2023 Radosław Pikus 49/2 Grabowiecka Kunów budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   28.07.2023
140/2023 10.07.2023 Mizielski Artur 23/4 (obr 21 ark. 1) Rozległa Ostrowiec Św. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    01.08.2023
141/2023 12.07.2023 PGE Dystrybucja S.A.   115/4, 260/2, 257/2,  256/2, 171, 255, 254/6, 254/4, 252/2,  238/2, 113, 162, 166, 167/2, 262, 263, 69, 170, 230, 228, 229, 227, 114/2, 121, 237/3,  265, 246/5, 246/4, 239, 253/2 (0009) 1347/1, 1348, 1349, 1350 (0002)   Rudka Bałtowska, Bałtów budowa sieci elektroenergetycznej    04.09.2023
144/2023 14.07.2023 Piec Łukasz 278/3, 279/3   Boksycka, gm. Kunów Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   07.08.2023
146/2023 14.07.2023 Zimnicka Kinga 146/3, 146/13  - Piaski Brzóstowskie, gm. Ćmielów Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   07.08.2023
147/2023 14.07.2023 Spółdzielnia Kubiki w Bodzechowie 619/11 os. Leśne Bodzechów Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   01.08.2023
148/2023 14.07.2023 Spółdzielnia Kubiki w Bodzechowie 619/15 os. Leśne Bodzechów Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   01.08.2023
149/2023 14.07.2023 Spółdzielnia Kubiki w Bodzechowie 619/81 os. Leśne Bodzechów Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   01.08.2023
150/2023 17.07.2023 Szyndlarewicz Luiza i Rafał

48 (obr 46 ark 2

)

ul. Wiejska Ostrowiec Św. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   31.07.2023
151/2023 17.07.2023 Maj Sylwia 259/2 - Boksycka Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   08.08.2023
152/2023 17.07.2023 Gutwin Jarosław 115/5, 115/6, 116/2   Kolonia inwalidzka, gm. Kunów Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynku gospodarczym   08.08.2023
154/2023 19.07.2023 Śmiech Jolanta 47 (obr 22 ark 1) Boczna Ostrowiec Św. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   10.08.2023
155/2023 19.07.2023 Kwasek Mirosława 156/2 Zakanale Szewna, gm. Bodzechów Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   10.08.2023
156/2023 19.07.2023 Deroń Jarosław 1021 ul. Kunowska Chmielów, gm. Bodzechów Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   10.08.2023
157/2023 19.07.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 50/4, 58, 59, 60, 80 Gajowa, Agrestowa Ostrowiec Św.  Budowa sieci gazowej średniego  ciśnienia   10.08.2023
158/2023 20.07.2023 Linart Beata 2/18 Tomaszów Ostrowiec Św. Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   11.08.2023
159/2023 21.07.2023 Gmina Kunów 1264, 114/1 ( obr. 0001 )  ul. Partzantów Kunów Budowa wodociągu rozdzielczego w pasie drogowym drogi dojazdowej do ul. Partyzantów   12.08.2023
160/2023 26.07.2023 Renata Ćwiklińska 432 - Bukowie Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   03.08.2023
161/2023 26.07.2023 Żaneta Kowalska 140/15   Udziców Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   10.08.2023
162/2023 26.07.2023 Jacek Pazderski Teresa Pazderska 404   Bukowie Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   17.08.2023
163/2023 26.07.2023 Jolanta Krakowia 24 Stawki Denkowskie  Ostrowiec Św. Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   31.07.2023
164/2023 27.07.2023 Waszczyk Adrian 3/2   Worowice, gm. Waśniów Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazu do budynku mieszkalnego   19.09.2023
165/2023 28.07.2023 Zygmunt Loranty 22 ( obr. 0039 ark.5 ) Chmielowska Ostrowiec Św. Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    01.08.2023
166/2023 28.07.2023 Barbara Mizera 12/4 ( obr. 0022 ark 1) ul. Bałtowska Ostrowiec 
Św.
Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    19.08.2023
167/2023 28.07.2023 Danuta Grzegorska 418 ( obr 0003 ) Bukowie  Kunów Budowa wew. instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    19.08.2023
168/2023 28.07.2023 Zdzisława Nowocień 301 (obr. 0003) Bukowie Kunów Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    19.08.2023
169/2023 31.07.2023 Ewa Nowocień 447 ( obr. 0003 ) Bukowie Kunów Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    22.08.2023
170/2023 31.07.2023 Edyta i Zbigniew Kabała 57/4 ( obr. 0001) Grabowiecka  Kunów Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    22.08.2023
171/2023 01.08.2023 Anna Wojtoń 15 ( obr. 0026 ark.2 ) Mirogonowice  Waśniów Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    10.08.2023
172/2023 01.08.2023 Agnieszka i Tadeusz Brzeźniccy 155/1 ( obr. 0017 ) Słoneczna Wymysłów Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    23.08.2023
173/2023 02.08.2023 Elżbieta i Leszek Adamczyk 116 ( obr. 0004  ark. 5 ) Chełmońskiego  Ostrowiec Św. Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    24.08.2023
174/2023 02.08.2023 Cezary Nowak 140/11 ( obr. 0016 ) - Udziców Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    24.08.2023
175/2023 03.08.2023 Przemysław Suba 279/6 ( obr. 0007 ) - Kolonia Inwalidzka Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    25.08.2023
176/2023 03.08.2023 Małgorzata Mazur 116  ( obr 0001 ark.4 ) Małachowska Kunów Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    25.08.2023
177/2023 04.08.2023 Sylwester Wrzosek 1020 ( obr. 0006 ak.2) ul. Wspólna Kunów Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    26.08.2023
178/2023 08.08.2023 Kazimierz Szeląg 130 ( obr. 50 ark. 2 ) ul. Szkolna Ostrowiec Św. Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    30.08.2023
179/2023 09.08.2023 Alina Przybysławska 152/1 ( obr. 0012 ark.1 ) ul. Cicha Miłków Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    10.08.2023
181/2023 10.08.2023 Krystyna Bugała 46 ( obr 0011 ark. 3 ) ul. A. Dygasińskiego Ostrowiec Św. Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    01.09.2023
182/2023 10.08.2023 Radosłąw Banasik Anna Banasik  133 ( obr. 06 ark.1 ) ul. Brzozowa  Ostrowiec Św. Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    18.08.2023
183/2023 10.08.2023 Bożena Robert Loranty 338 ( obr. 0003) - Bukowie  Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    01.09.2023
184/2023 11.08.2023 TBM Sp. z o.o. 308/82 Kolejowa Kunów Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instlacji gazu dla potrzeb istniejącego budynku produkcyjno - magazynowego   01.09.2023
185/2023 11.08.2023 Gmina Bodzechów 18, 19, 23, 25/2, 26/2, 28/2, 29/1, 33/4, 37/1, 37/3, 38, 40, 42, 45/1, 45/2, 55, 59, 61, 63, 65, 66, 67/5, 67/8, 67/10, 67/11, 67/13, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, 67/22, 68/1, 68/2, 69/1, 70/4, 70/6, 71/2, 74, 75/4, 79/1, 79/20, 80, 81/3, 81/4, 82/1, 83/3, 84/13, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 85/2, 85/3, 86/4, 87/2, 88/1, 93/1, 94/3, 96/1202, 97, 98/4, 100/3, 100/4, 101/8, 101/10, 101/11, 102, 103/2, 105, 107/9, 109, 111/1, 112/3, 112/11, 122/2, 123/1, 124/1, 138/1, 138/6, 144/6, 144/8, 146/2, 146/3, 147/1, 148/1, 149/1, 150/3, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 158/1, 165, 166/1, 170, 181/2, 188, 189, 190/3, 191/2, 196/2, 196/3, 199, 200, 202/8, 203, 206, 209, 211, 214/1, 215/5, 215/6, 215/8, 215/10, 216/1, 216/2, 221/5, 229, 230, 231/1, 231/2, 233 (obr 16) 75/8 (obr 21)   Stara Dębowa Wola. Nowa Dębowa Wola, gm. Bodzechów Budowa sieci kanalizaji sanitarnej    19.09.2023
186/2023 11.08.2023 Witold Kamela 50 (obr 48 ark 3) Zygmuntówka Ostrowiec Św budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   25.08.2023
187/2023 14.08.2023 Bernyś Jolanta 50 Armii Krajowej Szewna, gm. Bozechów budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   05.09.2023
188/2023 14.08.2023 Banaczek Ewa 35/2 (obr 33 ark. 3) Tomaszów Ostrowiec Św. budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   05.09.2023
189/2023 16.08.2023 Maria Grys-Bańcer Eugeniusz Bańcer  64 (obr 3 ark. 7) Akacjowa Ostrowiec Św. Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    21.08.2023
190/2023 16.08.2023 Iwona Kania 11/25 (ob5 4 ark. 1) Spokojna Ostrowiec Św Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   07.09.2023
191/2023 16.08.2023 Dorota Stec 87, 88 (obr 32 ark 4) Rudzka Ostrowiec Św Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    07.09.2023
192/2023 16.08.2023 Piotr Wójcik 421 - Bukowie, gm. Kunów Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    07.09.2023
193/2023 16.08.2023 Marek Tokarski 93 (obr 32 ark 2) Topolowa Ostrowiec Św Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    07.09.2023
194/2023 17.08.2023 Gutwin Grzegorz 117/9 - Kolonia Inwalidzka Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    25.08.2023
195/2023 17.08.2023 Pacia Milena 372, 347 - Dobuchna, gm. Waśniów Budowa instalacji zbiornikowej na gaz lpg z przyłączem oraz wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego,    08.09.2023
196/2023 18.08.2023 Bartnik Bożenna 32 (obr 2 ark 5) Kolonia Robotnicza Ostrowiec Świętokrzyski Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   22.08.2023
197/2023 18.08.2023 Jop - Puka Emilia 53 (obr 32 ark) Tomaszów Ostrowiec Św. Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   09.09.2023
198/2023 21.08.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 137, 138, 139, 140 (obr 32 ark. 2) Topolowa Ostrowiec Św. Budowa i przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia   12.09.2023
199/2023 21.08.2023 Łojek Piotr i Aneta 27/4, 29/4 Iłzecka Kunów Budowa wewnętrznej instaacji gazu do budynku mieszkalnego i budynku handlowego   12.09.2023
200/2023 22.08.2023 Skrzypczak Marek 7/10, 7/11 (obr 3 ark. 1) Iłżecka Ostrowiec Św Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   30.08.2023
201/2023 23.08.2023 Kamiński Rafał 51 (obr 18 ark 3) Wysoka  Ostrowiec Św. Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   14.09.2023
202/2023 23.08.2023 Kwiatek Grzegorz 28 (obr 6 ark 2) Kolonia Robotnicza Ostrowiec Św.  Budowa zewnętrznej wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   30.08.2023
203/2023 23.08.2023 Iwona Duda 419/1   Janik, gm. Kunów Budowa  wewnętrznej instalacji gazu w budynku usługowym   14.09.2023
204/2023 25.08.2023 Dąbrowska Jolanta 3/1 (obr 3 ark. 5) ul. Miodowa Ostrowiec Św Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    16.09.2023
205/2023 25.08.2023 Przydatek Krzysztof 3/2 (obr 3 ark. 5) ul. Jałowcowa Ostrowiec Św. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   16.09.2023
206/2023 29.08.2023 Zybała Maciej 7/1 (obr 9 ark 5) ul. Jarzębinowa Ostrowiec św. Budowa instalacji zbiornikowej wraz z przyłączem gazowym i wewnetrzną instalacją gazową dla otrzeb budynku mieszkalnego   20.09.2023
207/2023 29.08.2023 Adam Zając 142/1 ul. Trawna Szewna, gm. Bodzechów Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   31.08.2023
208/2023 30.08.2023 Kwasek Nina i Wojciech 41/5, 41/6 (obr. 22 ark. 2) ul. Bałtowska Ostrowiec Św Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   wycofanie zgłoszenia 06.09.2023
209/2023 31.08.2023 Jankowiak Alicja i Piotr 7/12 (obr 21 ark 1) ul. Stokłosy Ostrowiec Św Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkalne   22.09.2023
210/2023 05.09.2023 Kawa Ryszard 48/1 (obr 22 ark 1) ul. Boczna Ostrowiec św. Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnego    27.09.2023
211/2023 06.09.2023 Wielguszewski Andrzej 139 (obr 41 ark. 2) ul. Józefówka Ostrowiec Św. Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   13.09.2023
212/2023 06.09.2023 Signal Investment Sp. z o.o. 2/8, 1/5(obr 21 ark. 4) 103/7 (obr 21 ark. 2)

ul. Krzemienna

ul. Bałtowka

Ostrowiec  Św. Rozbudowa sieci wodociągowej     
213/2023 06.09.2023 Signal Investment Sp. z o.o. 2/8, 1/5, (obr 21 ark. 4) 103/7 (obr 21 ark. 2)

ul. Krzemienna

ul. Bałtowka

Ostrowiec  Św. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej    
214/2023 07.09.2023 Krzywobok Krystyna i Tadeusz 147/1 ul. Słoneczna Wymysłów, gm. Kunów Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla obsługi budynku miezkalnego jednorodzinnego    
215/2023 07.09.2023 Krawczyk Michał 81 (obr 19 ark 1) ul. Siennieńska Ostrowiec Św.  Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
216/2023 07.09.2023 Gębusia Zdzisława 32/2 (obr 21 ark 2) ul. Bałtowska Ostrowiec Św. Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
217/2023 07.09.2023 Miernikiewicz Elżbieta 138  - Doły Biskupie, gm. Kunów Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
218/2023 08.09.2023 Maj Grażyna i Grzegorz 5/12 ul. Truflowa Ostrowiec Św.  Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego   13.09.2023
219/2023 08.09.2023 Dryja Adam 317 - Bukowie, gm. Kunów Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego   19.09.2023
220/2023 11.09.2023 Izabela Zieja 629 - Doły Biskupie, gm. Kunów Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
221/2023 11.09.2023 Edward Gębura 12 - Doły Biskupie, gm. Kunów Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego   25.09.2023
222/2023 12.09.2023 Agnieszka i Jacek Potoccy 67 (obr 6 ark 1) Kolonia Robotnicza Ostrowiec Św.  Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego   14.09.2023
223/2023 13.09.2023 Loranty Magdalena

1050/1 257/1

Kielecka Szewna Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
224/2023 14.09.2023 Krzysztof Jasiak 464 - Buowie, gm. Kunów Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
225/2023 14.09.2023 Krystyna Sakowski 546/2 - Sarnówek Duży, gm. Bodzechów Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
226/2023 14.09.2023 Danuta Niebieszczańska 274, 273/2   Doły Biskupie, gm. Kunów Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
227/2023 15.09.2023 PGE Dystrybucja S.A. 1256, 1257/3, 1257/4, 1258, 1259, 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271    Ćmielów Budowa stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej oraz rozbiórka stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej     
228/2023 18.09.2023 Szczepanik Karolina i Damian 9 (obr 33 ark. 1) Tomaszów  Ostrowiec Św.  Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
229/2023 18.09.2023 Agnieszka Pietruszka 28 (obr 18 ark 1) Wysoka Ostrowiec Św. Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
230/2023 18.09.2023 Wicha Marcin 92 (obr 41 ark. 2) ul. Podgórze Ostrowiec Św. Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego   26.09.2023
231/2023 18.09.2023 Jurand Słoniewicz 566, 565   Jastków, gm. Ćmielów Budowa wewnętrznej  instalacji gazu dla obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego   25.09.2023
232/2023 20.09.2023 Poczta Polska S.A 1897 ( obr. 0012) ul. Warszawska Kunów Budowa wewnętrzej  instalacji gazu w budynku Urzędu Pocztowego    
233/2023 20.09.2023 Polska Spółka Gazownictwa  16/6, 16/10 ( obr. 0014 ark. 1) ul. Szewieńska Ostrowiec Św. Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25    
234/2023 20.09.2023 Alicja Dariusz Solińscy  403 ( obr. 0007 ark.2 ) os. Zagaje Gromadzice Budowa wew. instalacji gazu oraz instalacji zbiornikowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
235/2023 20.09.2023 Paweł Gębura  974/4 ( obr. 0006 ark. 2 ) ul. Polna Janik  Budowa wew. instaalcji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    22.09.2023
236/2023 21.09.2023 Kozłowski Janusz 436/1 (obr 50 ark. 4) ul. Mostowa Ostrowiec Św. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku handlowo - usługowym oraz budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
237/2023 21.09.2023 Ewelina i Dariusz Sierpień 1098/2 Sosnowa Janik, gm. Kunów Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   25.09.2023
238/2023 21.09.2023 Stanisław Dudziński  Wiesława Duszińska 75/102 Staffa Ostrowiec św. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   26.09.2023
239/2023 21.09.2023 Wykrota Henryk 152/1, 54   Doły Biskupie Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
240/2023 25.09.2023 Tur Robert 378, 377/1    Grójec, gm. Ćmielów Budowa wewnętrznej instalacji gazu w gruncie oraz w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
241/2023 25.09.2023 Ewelina Kaczor 833/2 Warszawska Kunów Budowa wewnętrznej instalacji gazu  w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
242/2023 26.09.2023 Michał Chałupczak 557 Staszica Ćmielów Budowa wewnętrznej instalacji gazu  w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
243/2023 26.09.2023 Ryszard Kaczmarek Małgorzata Lew - Starowicz 1007 - Skarbka, gm. Bałtów Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
244/2023 26.09.2023 Agata i Norbety Podeszwa 13 (obr 34 ark 3) Furmańska Ostrowiec Św.  Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu  w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2022 14:13 Małgorzata Kasińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Kasińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 785.0 27.09.2023 14:55 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 784.0 27.09.2023 14:52 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 783.0 27.09.2023 11:56 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 782.0 27.09.2023 09:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 781.0 26.09.2023 13:17 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 780.0 25.09.2023 15:19 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 779.0 25.09.2023 12:35 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 778.0 22.09.2023 14:56 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 777.0 22.09.2023 12:22 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 776.0 22.09.2023 12:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 775.0 22.09.2023 12:19 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 774.0 21.09.2023 14:55 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 773.0 21.09.2023 14:02 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 772.0 21.09.2023 13:51 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 771.0 21.09.2023 13:49 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 770.0 20.09.2023 14:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 769.0 19.09.2023 15:22 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 768.0 19.09.2023 10:29 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 767.0 19.09.2023 10:16 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 766.0 18.09.2023 15:33 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 765.0 18.09.2023 15:32 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 764.0 18.09.2023 12:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 763.0 18.09.2023 12:05 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 762.0 15.09.2023 15:02 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 761.0 14.09.2023 13:52 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 760.0 14.09.2023 12:23 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 759.0 14.09.2023 12:23 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 758.0 14.09.2023 09:50 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 757.0 13.09.2023 12:31 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 756.0 13.09.2023 12:29 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 755.0 13.09.2023 10:27 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 754.0 13.09.2023 09:50 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 753.0 13.09.2023 09:31 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 752.0 12.09.2023 13:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 751.0 12.09.2023 13:13 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 750.0 11.09.2023 15:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 749.0 11.09.2023 10:00 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 748.0 08.09.2023 15:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 747.0 08.09.2023 15:04 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 746.0 08.09.2023 15:03 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 745.0 08.09.2023 11:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 744.0 07.09.2023 13:53 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 743.0 07.09.2023 09:42 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 742.0 07.09.2023 09:39 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 741.0 05.09.2023 13:11 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 740.0 04.09.2023 15:24 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 739.0 04.09.2023 14:03 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 738.0 01.09.2023 14:41 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 737.0 01.09.2023 12:53 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 736.0 01.09.2023 12:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 735.0 31.08.2023 14:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 734.0 31.08.2023 11:16 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 733.0 30.08.2023 15:15 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 732.0 30.08.2023 12:48 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 731.0 30.08.2023 12:07 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 730.0 30.08.2023 10:03 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 729.0 28.08.2023 14:38 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 728.0 28.08.2023 12:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 727.0 25.08.2023 14:31 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 726.0 25.08.2023 12:36 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 725.0 24.08.2023 15:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 724.0 24.08.2023 15:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 723.0 24.08.2023 11:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 722.0 23.08.2023 13:52 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 721.0 22.08.2023 13:19 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 720.0 22.08.2023 13:15 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 719.0 22.08.2023 13:15 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 718.0 22.08.2023 11:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 717.0 22.08.2023 10:00 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 716.0 21.08.2023 14:39 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 715.0 21.08.2023 11:54 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 714.0 18.08.2023 15:19 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 713.0 18.08.2023 12:36 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 712.0 18.08.2023 09:42 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 711.0 18.08.2023 09:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 710.0 17.08.2023 14:41 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 709.0 16.08.2023 12:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 708.0 14.08.2023 14:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 707.0 14.08.2023 14:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 706.0 14.08.2023 13:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 705.0 11.08.2023 09:37 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 704.0 11.08.2023 09:31 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 703.0 11.08.2023 09:30 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 702.0 11.08.2023 09:26 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 701.0 10.08.2023 14:29 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 700.0 10.08.2023 14:04 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 699.0 10.08.2023 13:33 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 698.0 10.08.2023 13:00 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 697.0 10.08.2023 10:10 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 696.0 10.08.2023 10:09 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 695.0 10.08.2023 08:21 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 694.0 09.08.2023 08:39 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 693.0 08.08.2023 14:33 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 692.0 07.08.2023 11:05 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 691.0 07.08.2023 08:54 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 690.0 07.08.2023 08:41 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 689.0 07.08.2023 08:35 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 688.0 04.08.2023 08:17 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 687.0 03.08.2023 12:05 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 686.0 03.08.2023 08:15 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 685.0 03.08.2023 08:01 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 684.0 03.08.2023 07:58 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 683.0 02.08.2023 08:47 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 682.0 01.08.2023 14:27 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 681.0 01.08.2023 14:26 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 680.0 01.08.2023 14:24 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 679.0 01.08.2023 10:59 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 678.0 01.08.2023 08:58 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 677.0 31.07.2023 15:05 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 676.0 31.07.2023 15:04 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 675.0 31.07.2023 08:24 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 674.0 31.07.2023 08:20 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 673.0 28.07.2023 13:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 672.0 28.07.2023 10:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 671.0 28.07.2023 09:39 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 670.0 28.07.2023 08:34 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 669.0 27.07.2023 13:41 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 668.0 27.07.2023 11:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 667.0 26.07.2023 08:22 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 666.0 26.07.2023 08:12 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 665.0 24.07.2023 12:52 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 664.0 21.07.2023 15:22 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 663.0 21.07.2023 12:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 662.0 20.07.2023 13:02 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 661.0 20.07.2023 13:01 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 660.0 19.07.2023 13:27 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 659.0 18.07.2023 14:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 658.0 18.07.2023 12:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 657.0 17.07.2023 14:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 656.0 17.07.2023 13:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 655.0 17.07.2023 13:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 654.0 14.07.2023 12:55 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 653.0 14.07.2023 10:17 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 652.0 11.07.2023 13:45 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 651.0 11.07.2023 13:42 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 650.0 10.07.2023 12:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 649.0 10.07.2023 10:05 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 648.0 07.07.2023 14:34 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 647.0 06.07.2023 15:27 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 646.0 06.07.2023 14:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 645.0 06.07.2023 14:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 644.0 06.07.2023 10:12 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 643.0 06.07.2023 08:44 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 642.0 05.07.2023 14:07 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 641.0 03.07.2023 11:45 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 640.0 30.06.2023 15:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 639.0 30.06.2023 12:26 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 638.0 30.06.2023 12:05 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 637.0 29.06.2023 12:55 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 636.0 28.06.2023 13:52 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 635.0 28.06.2023 13:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 634.0 27.06.2023 13:53 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 633.0 27.06.2023 08:48 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 632.0 27.06.2023 08:35 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 631.0 26.06.2023 12:56 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 630.0 26.06.2023 11:28 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 629.0 23.06.2023 15:11 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 628.0 23.06.2023 13:01 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 627.0 23.06.2023 09:31 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 626.0 23.06.2023 09:29 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 625.0 22.06.2023 13:36 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 624.0 22.06.2023 10:55 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 623.0 21.06.2023 14:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 622.0 21.06.2023 11:51 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 621.0 21.06.2023 11:49 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 620.0 20.06.2023 15:27 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 619.0 20.06.2023 11:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 618.0 19.06.2023 12:06 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 617.0 16.06.2023 14:51 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 616.0 16.06.2023 10:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 615.0 16.06.2023 10:07 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 614.0 15.06.2023 10:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 613.0 15.06.2023 10:19 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 612.0 15.06.2023 09:14 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 611.0 15.06.2023 09:10 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 610.0 15.06.2023 09:07 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 609.0 15.06.2023 09:04 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 608.0 15.06.2023 09:02 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 607.0 14.06.2023 09:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 606.0 13.06.2023 15:11 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 605.0 12.06.2023 15:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 604.0 12.06.2023 14:57 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 603.0 12.06.2023 14:17 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 602.0 12.06.2023 12:39 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 601.0 07.06.2023 15:25 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 600.0 07.06.2023 15:15 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 599.0 07.06.2023 14:27 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 598.0 07.06.2023 13:13 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 597.0 07.06.2023 11:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 596.0 06.06.2023 09:55 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 595.0 05.06.2023 14:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 594.0 05.06.2023 10:19 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 593.0 02.06.2023 13:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 592.0 02.06.2023 13:28 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 591.0 02.06.2023 11:03 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 590.0 02.06.2023 10:47 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 589.0 01.06.2023 14:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 588.0 31.05.2023 13:15 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 587.0 30.05.2023 15:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 586.0 29.05.2023 12:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 585.0 26.05.2023 12:30 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 584.0 26.05.2023 10:11 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 583.0 24.05.2023 14:42 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 582.0 24.05.2023 14:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 581.0 23.05.2023 15:03 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 580.0 22.05.2023 14:29 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 579.0 22.05.2023 14:26 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 578.0 19.05.2023 10:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 577.0 18.05.2023 14:30 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 576.0 18.05.2023 14:28 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 575.0 18.05.2023 10:33 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 574.0 17.05.2023 15:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 573.0 17.05.2023 13:50 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 572.0 17.05.2023 13:49 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 571.0 17.05.2023 13:48 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 570.0 16.05.2023 12:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 569.0 15.05.2023 09:30 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 568.0 15.05.2023 09:19 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 567.0 12.05.2023 10:01 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 566.0 12.05.2023 08:52 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 565.0 12.05.2023 08:51 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 564.0 11.05.2023 09:05 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 563.0 10.05.2023 12:02 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 562.0 10.05.2023 09:48 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 561.0 09.05.2023 11:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 560.0 08.05.2023 13:58 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 559.0 05.05.2023 14:34 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 558.0 02.05.2023 14:18 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 557.0 02.05.2023 14:05 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 556.0 28.04.2023 14:22 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 555.0 28.04.2023 13:04 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 554.0 28.04.2023 08:34 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 553.0 27.04.2023 14:38 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 552.0 27.04.2023 14:31 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 551.0 27.04.2023 14:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 550.0 26.04.2023 12:26 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 549.0 25.04.2023 12:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 548.0 25.04.2023 12:01 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 547.0 24.04.2023 13:34 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 546.0 21.04.2023 15:15 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 545.0 21.04.2023 15:14 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 544.0 21.04.2023 15:12 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 543.0 20.04.2023 13:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 542.0 20.04.2023 13:29 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 541.0 20.04.2023 13:07 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 540.0 19.04.2023 15:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 539.0 19.04.2023 14:54 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 538.0 18.04.2023 15:16 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 537.0 17.04.2023 15:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 536.0 14.04.2023 14:18 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 535.0 13.04.2023 10:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 534.0 11.04.2023 13:08 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 533.0 11.04.2023 09:01 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 532.0 07.04.2023 11:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 531.0 05.04.2023 10:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 530.0 03.04.2023 15:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 529.0 03.04.2023 14:01 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 528.0 03.04.2023 14:00 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 527.0 31.03.2023 14:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 526.0 29.03.2023 11:49 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 525.0 29.03.2023 10:39 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 524.0 29.03.2023 09:03 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 523.0 28.03.2023 15:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 522.0 28.03.2023 13:41 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 521.0 28.03.2023 09:17 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 520.0 27.03.2023 13:47 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 519.0 24.03.2023 14:47 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 518.0 23.03.2023 11:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 517.0 20.03.2023 11:32 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 516.0 20.03.2023 11:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 515.0 17.03.2023 10:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 514.0 17.03.2023 09:50 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 513.0 16.03.2023 12:07 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 512.0 16.03.2023 12:03 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 511.0 16.03.2023 12:02 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 510.0 15.03.2023 14:05 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 509.0 14.03.2023 12:08 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 508.0 14.03.2023 11:04 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 507.0 13.03.2023 15:05 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 506.0 10.03.2023 15:17 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 505.0 10.03.2023 15:07 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 504.0 10.03.2023 13:45 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 503.0 09.03.2023 14:36 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 502.0 09.03.2023 11:49 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 501.0 07.03.2023 13:18 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 500.0 07.03.2023 13:14 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 499.0 07.03.2023 11:35 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 498.0 06.03.2023 10:45 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 497.0 06.03.2023 10:43 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 496.0 02.03.2023 13:51 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 495.0 02.03.2023 09:11 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 494.0 02.03.2023 09:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 493.0 01.03.2023 14:49 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 492.0 28.02.2023 15:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 491.0 24.02.2023 14:04 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 490.0 23.02.2023 11:49 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 489.0 23.02.2023 09:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 488.0 23.02.2023 09:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 487.0 21.02.2023 14:48 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 486.0 21.02.2023 14:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 485.0 21.02.2023 12:59 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 484.0 21.02.2023 12:56 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 483.0 21.02.2023 12:51 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 482.0 17.02.2023 15:11 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 481.0 16.02.2023 12:42 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 480.0 16.02.2023 11:01 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 479.0 15.02.2023 15:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 478.0 15.02.2023 08:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 477.0 13.02.2023 15:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 476.0 13.02.2023 15:13 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 475.0 10.02.2023 12:56 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 474.0 10.02.2023 12:43 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 473.0 09.02.2023 11:34 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 472.0 09.02.2023 11:03 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 471.0 08.02.2023 09:20 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 470.0 08.02.2023 09:20 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 469.0 07.02.2023 08:51 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 468.0 07.02.2023 07:25 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 467.0 06.02.2023 14:59 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 466.0 06.02.2023 10:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 465.0 02.02.2023 15:29 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 464.0 02.02.2023 15:15 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 463.0 02.02.2023 15:14 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 462.0 02.02.2023 09:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 461.0 01.02.2023 11:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 460.0 30.01.2023 15:27 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 459.0 30.01.2023 15:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 458.0 27.01.2023 13:30 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 457.0 26.01.2023 14:53 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 456.0 24.01.2023 13:45 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 455.0 24.01.2023 12:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 454.0 20.01.2023 13:39 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 453.0 20.01.2023 13:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 452.0 19.01.2023 13:54 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 451.0 19.01.2023 13:47 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 450.0 13.01.2023 13:52 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 449.0 13.01.2023 13:52 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 448.0 13.01.2023 11:39 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 447.0 12.01.2023 12:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 446.0 11.01.2023 12:03 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 445.0 10.01.2023 15:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 444.0 10.01.2023 12:44 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 443.0 05.01.2023 15:12 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 442.0 05.01.2023 12:57 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 441.0 05.01.2023 12:42 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 440.0 05.01.2023 12:41 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 439.0 02.01.2023 15:32 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 438.0 02.01.2023 15:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 437.0 29.12.2022 09:58 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 436.0 28.12.2022 14:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 435.0 28.12.2022 13:35 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 434.0 27.12.2022 12:15 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 433.0 27.12.2022 11:45 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 432.0 22.12.2022 14:01 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 431.0 22.12.2022 10:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 430.0 22.12.2022 10:36 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 429.0 22.12.2022 10:33 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 428.0 21.12.2022 14:55 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 427.0 20.12.2022 15:06 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 426.0 19.12.2022 15:08 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 425.0 19.12.2022 13:54 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 424.0 16.12.2022 11:02 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 423.0 16.12.2022 10:00 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 422.0 15.12.2022 14:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 421.0 15.12.2022 14:14 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 420.0 15.12.2022 14:11 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 419.0 15.12.2022 13:32 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 418.0 14.12.2022 10:52 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 417.0 13.12.2022 11:41 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 416.0 13.12.2022 11:39 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 415.0 12.12.2022 13:51 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 414.0 12.12.2022 10:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 413.0 12.12.2022 10:19 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 412.0 08.12.2022 14:48 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 411.0 08.12.2022 12:18 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 410.0 08.12.2022 10:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 409.0 07.12.2022 13:01 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 408.0 02.12.2022 15:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 407.0 02.12.2022 10:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 406.0 30.11.2022 14:40 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 405.0 30.11.2022 14:36 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 404.0 29.11.2022 14:57 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 403.0 29.11.2022 09:55 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 402.0 29.11.2022 09:46 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 401.0 25.11.2022 15:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 400.0 24.11.2022 08:43 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 399.0 23.11.2022 14:04 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 398.0 22.11.2022 15:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 397.0 22.11.2022 15:05 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 396.0 22.11.2022 14:58 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 395.0 22.11.2022 14:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 394.0 22.11.2022 10:11 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 393.0 21.11.2022 14:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 392.0 18.11.2022 12:04 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 391.0 17.11.2022 12:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 390.0 17.11.2022 11:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 389.0 17.11.2022 11:03 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 388.0 16.11.2022 08:41 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 387.0 15.11.2022 14:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 386.0 15.11.2022 11:31 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 385.0 14.11.2022 13:47 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 384.0 10.11.2022 11:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 383.0 09.11.2022 13:21 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 382.0 08.11.2022 13:45 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 381.0 08.11.2022 11:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 380.0 07.11.2022 11:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 379.0 07.11.2022 10:53 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 378.0 07.11.2022 10:49 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 377.0 04.11.2022 10:33 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 376.0 04.11.2022 10:07 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 375.0 04.11.2022 08:06 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 374.0 02.11.2022 10:50 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 373.0 31.10.2022 12:32 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 372.0 28.10.2022 12:43 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 371.0 28.10.2022 10:51 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 370.0 28.10.2022 08:42 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 369.0 27.10.2022 10:55 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 368.0 27.10.2022 08:22 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 367.0 26.10.2022 14:14 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 366.0 26.10.2022 10:00 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 365.0 26.10.2022 09:12 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 364.0 25.10.2022 12:48 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 363.0 25.10.2022 12:44 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 362.0 25.10.2022 10:48 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 361.0 25.10.2022 10:17 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 360.0 25.10.2022 08:41 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 359.0 24.10.2022 13:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 358.0 24.10.2022 12:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 357.0 21.10.2022 14:41 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 356.0 21.10.2022 12:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 355.0 20.10.2022 10:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 354.0 19.10.2022 15:15 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 353.0 19.10.2022 15:13 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 352.0 18.10.2022 14:18 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 351.0 17.10.2022 15:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 350.0 14.10.2022 14:34 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 349.0 13.10.2022 13:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 348.0 13.10.2022 12:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 347.0 11.10.2022 14:18 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 346.0 11.10.2022 12:26 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 345.0 11.10.2022 11:11 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 344.0 10.10.2022 15:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 343.0 10.10.2022 11:55 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 342.0 07.10.2022 12:02 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 341.0 07.10.2022 10:51 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 340.0 07.10.2022 10:31 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 339.0 06.10.2022 11:44 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 338.0 05.10.2022 15:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 337.0 04.10.2022 14:26 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 336.0 04.10.2022 13:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 335.0 04.10.2022 09:04 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 334.0 03.10.2022 13:51 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 333.0 30.09.2022 14:49 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 332.0 30.09.2022 13:17 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 331.0 29.09.2022 15:22 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 330.0 29.09.2022 14:47 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 329.0 28.09.2022 09:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 328.0 26.09.2022 10:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 327.0 26.09.2022 10:18 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 326.0 22.09.2022 15:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 325.0 21.09.2022 15:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 324.0 21.09.2022 13:38 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 323.0 21.09.2022 13:36 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 322.0 21.09.2022 08:16 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 321.0 20.09.2022 15:27 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 320.0 20.09.2022 15:13 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 319.0 20.09.2022 14:50 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 318.0 20.09.2022 14:32 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 317.0 19.09.2022 12:03 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 316.0 16.09.2022 13:57 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 315.0 16.09.2022 11:00 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 314.0 14.09.2022 14:32 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 313.0 14.09.2022 11:13 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 312.0 13.09.2022 15:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 311.0 12.09.2022 09:31 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 310.0 09.09.2022 13:42 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 309.0 09.09.2022 10:26 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 308.0 08.09.2022 13:47 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 307.0 08.09.2022 13:06 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 306.0 08.09.2022 10:42 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 305.0 08.09.2022 09:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 304.0 07.09.2022 14:43 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 303.0 07.09.2022 09:59 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 302.0 05.09.2022 11:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 301.0 02.09.2022 11:42 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 300.0 01.09.2022 12:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 299.0 31.08.2022 15:15 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 298.0 31.08.2022 14:11 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 297.0 30.08.2022 13:06 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 296.0 30.08.2022 12:42 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 295.0 29.08.2022 14:06 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 294.0 29.08.2022 13:32 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 293.0 29.08.2022 10:15 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 292.0 29.08.2022 10:07 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 291.0 26.08.2022 15:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 290.0 26.08.2022 15:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 289.0 26.08.2022 14:13 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 288.0 26.08.2022 11:44 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 287.0 26.08.2022 10:00 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 286.0 25.08.2022 09:48 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 285.0 24.08.2022 14:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 284.0 24.08.2022 13:38 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 283.0 24.08.2022 09:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 282.0 24.08.2022 09:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 281.0 23.08.2022 09:44 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 280.0 23.08.2022 09:13 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 279.0 23.08.2022 08:39 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 278.0 22.08.2022 13:42 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 277.0 19.08.2022 11:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 276.0 19.08.2022 08:39 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 275.0 17.08.2022 13:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 274.0 17.08.2022 11:11 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 273.0 16.08.2022 14:57 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 272.0 16.08.2022 08:41 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 271.0 16.08.2022 08:05 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 270.0 12.08.2022 13:20 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 269.0 12.08.2022 12:24 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 268.0 12.08.2022 09:36 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 267.0 11.08.2022 09:45 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 266.0 10.08.2022 11:49 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 265.0 09.08.2022 10:50 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 264.0 09.08.2022 10:35 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 263.0 08.08.2022 14:43 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 262.0 08.08.2022 14:41 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 261.0 08.08.2022 14:39 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 260.0 08.08.2022 14:39 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 259.0 08.08.2022 14:11 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 258.0 08.08.2022 14:09 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 257.0 08.08.2022 14:07 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 256.0 08.08.2022 14:05 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 255.0 08.08.2022 14:03 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 254.0 08.08.2022 13:07 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 253.0 08.08.2022 12:55 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 252.0 08.08.2022 12:53 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 251.0 08.08.2022 12:51 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 250.0 08.08.2022 08:24 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 249.0 08.08.2022 08:23 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 248.0 08.08.2022 08:22 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 247.0 08.08.2022 08:20 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 246.0 08.08.2022 08:19 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 245.0 04.08.2022 15:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 244.0 04.08.2022 14:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 243.0 04.08.2022 09:48 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 242.0 03.08.2022 11:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 241.0 03.08.2022 09:53 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 240.0 03.08.2022 08:19 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 239.0 03.08.2022 07:46 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 238.0 02.08.2022 15:31 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 237.0 02.08.2022 11:44 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 236.0 01.08.2022 14:43 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 235.0 29.07.2022 13:43 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 234.0 29.07.2022 12:16 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 233.0 28.07.2022 15:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 232.0 27.07.2022 09:32 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 231.0 27.07.2022 09:16 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 230.0 26.07.2022 11:10 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 229.0 26.07.2022 07:58 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 228.0 25.07.2022 13:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 227.0 22.07.2022 12:45 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 226.0 22.07.2022 12:44 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 225.0 22.07.2022 09:24 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 224.0 21.07.2022 10:40 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 223.0 21.07.2022 09:55 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 222.0 21.07.2022 09:53 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 221.0 21.07.2022 09:31 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 220.0 21.07.2022 09:22 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 219.0 21.07.2022 09:05 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 218.0 21.07.2022 08:51 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 217.0 21.07.2022 08:43 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 216.0 20.07.2022 11:54 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 215.0 20.07.2022 11:48 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 214.0 20.07.2022 10:30 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 213.0 19.07.2022 14:56 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 212.0 19.07.2022 10:44 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 211.0 19.07.2022 10:37 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 210.0 19.07.2022 07:44 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 209.0 18.07.2022 11:22 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 208.0 18.07.2022 10:13 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 207.0 18.07.2022 10:11 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 206.0 18.07.2022 10:09 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 205.0 18.07.2022 10:07 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 204.0 18.07.2022 10:05 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 203.0 18.07.2022 10:01 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 202.0 18.07.2022 09:59 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 201.0 18.07.2022 09:56 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 200.0 15.07.2022 09:41 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 199.0 15.07.2022 08:43 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 198.0 14.07.2022 15:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 197.0 14.07.2022 10:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 196.0 13.07.2022 13:58 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 195.0 13.07.2022 09:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 194.0 12.07.2022 15:29 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 193.0 12.07.2022 11:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 192.0 12.07.2022 11:27 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 191.0 12.07.2022 07:53 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 190.0 11.07.2022 15:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 189.0 08.07.2022 14:40 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 188.0 08.07.2022 10:58 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 187.0 08.07.2022 10:56 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 186.0 07.07.2022 13:44 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 185.0 07.07.2022 09:33 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 184.0 06.07.2022 15:04 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 183.0 06.07.2022 13:36 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 182.0 05.07.2022 14:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 181.0 05.07.2022 14:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 180.0 05.07.2022 14:05 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 179.0 05.07.2022 10:35 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 178.0 04.07.2022 14:40 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 177.0 04.07.2022 11:26 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 176.0 04.07.2022 09:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 175.0 01.07.2022 14:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 174.0 01.07.2022 12:44 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 173.0 01.07.2022 09:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 172.0 01.07.2022 09:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 171.0 30.06.2022 14:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 170.0 30.06.2022 14:43 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 169.0 30.06.2022 10:40 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 168.0 29.06.2022 11:43 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 167.0 29.06.2022 09:00 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 166.0 29.06.2022 07:57 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 165.0 28.06.2022 15:30 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 164.0 28.06.2022 15:27 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 163.0 28.06.2022 13:58 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 162.0 27.06.2022 15:05 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 161.0 27.06.2022 11:54 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 160.0 24.06.2022 13:42 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 159.0 24.06.2022 10:39 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 158.0 23.06.2022 15:10 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 157.0 23.06.2022 15:10 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 156.0 23.06.2022 13:18 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 155.0 23.06.2022 13:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 154.0 23.06.2022 11:38 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 153.0 21.06.2022 09:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 152.0 20.06.2022 12:26 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 151.0 20.06.2022 12:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 150.0 17.06.2022 14:54 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 149.0 15.06.2022 13:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 148.0 14.06.2022 14:50 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 147.0 14.06.2022 12:14 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 146.0 13.06.2022 13:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 145.0 13.06.2022 13:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 144.0 13.06.2022 12:10 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 143.0 13.06.2022 11:17 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 142.0 10.06.2022 10:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 141.0 09.06.2022 11:38 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 140.0 08.06.2022 14:27 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 139.0 07.06.2022 13:53 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 138.0 07.06.2022 11:39 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 137.0 06.06.2022 14:40 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 136.0 06.06.2022 14:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 135.0 06.06.2022 12:41 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 134.0 06.06.2022 12:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 133.0 06.06.2022 12:32 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 132.0 03.06.2022 15:09 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 131.0 03.06.2022 14:47 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 130.0 02.06.2022 11:44 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 129.0 01.06.2022 13:47 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 128.0 31.05.2022 13:43 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 127.0 31.05.2022 13:27 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 126.0 31.05.2022 08:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 125.0 30.05.2022 15:16 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 124.0 27.05.2022 12:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 123.0 27.05.2022 12:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 122.0 25.05.2022 13:01 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 121.0 24.05.2022 13:50 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 120.0 24.05.2022 11:31 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 119.0 24.05.2022 11:29 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 118.0 24.05.2022 10:38 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 117.0 23.05.2022 10:04 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 116.0 23.05.2022 09:09 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 115.0 19.05.2022 15:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 114.0 18.05.2022 12:39 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 113.0 17.05.2022 13:32 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 112.0 16.05.2022 14:42 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 111.0 12.05.2022 14:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 110.0 11.05.2022 11:03 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 109.0 10.05.2022 10:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 108.0 09.05.2022 11:43 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 107.0 06.05.2022 12:33 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 106.0 06.05.2022 11:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 105.0 04.05.2022 13:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 104.0 04.05.2022 10:42 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 103.0 29.04.2022 14:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 102.0 27.04.2022 14:05 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 101.0 27.04.2022 14:04 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 100.0 27.04.2022 12:49 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 99.0 26.04.2022 15:25 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 98.0 26.04.2022 12:47 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 97.0 22.04.2022 15:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 96.0 22.04.2022 15:17 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 95.0 22.04.2022 09:50 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 94.0 20.04.2022 09:59 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 93.0 19.04.2022 15:20 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 92.0 15.04.2022 12:22 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 91.0 15.04.2022 10:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 90.0 13.04.2022 15:17 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 89.0 13.04.2022 14:18 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 88.0 12.04.2022 12:04 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 87.0 12.04.2022 10:17 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 86.0 11.04.2022 13:51 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 85.0 08.04.2022 10:00 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 84.0 07.04.2022 12:57 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 83.0 07.04.2022 08:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 82.0 07.04.2022 08:08 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 81.0 06.04.2022 14:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 80.0 05.04.2022 14:18 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 79.0 05.04.2022 11:33 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 78.0 04.04.2022 12:56 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 77.0 04.04.2022 12:25 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 76.0 01.04.2022 14:55 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 75.0 31.03.2022 11:02 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 74.0 30.03.2022 11:26 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 73.0 29.03.2022 15:10 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 72.0 29.03.2022 14:22 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 71.0 29.03.2022 14:18 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 70.0 28.03.2022 12:42 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 69.0 28.03.2022 12:11 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 68.0 25.03.2022 07:54 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 67.0 24.03.2022 13:13 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 66.0 24.03.2022 12:55 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 65.0 24.03.2022 12:54 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 64.0 24.03.2022 10:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 63.0 23.03.2022 12:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 62.0 22.03.2022 15:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 61.0 21.03.2022 12:34 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 60.0 17.03.2022 11:49 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 59.0 17.03.2022 10:33 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 58.0 15.03.2022 14:33 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 57.0 15.03.2022 08:27 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 56.0 14.03.2022 13:14 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 55.0 14.03.2022 08:50 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 54.0 11.03.2022 08:37 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 53.0 10.03.2022 09:16 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 52.0 09.03.2022 13:16 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 51.0 08.03.2022 15:02 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 50.0 08.03.2022 13:28 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 49.0 08.03.2022 08:49 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 48.0 07.03.2022 12:06 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 47.0 07.03.2022 12:05 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 46.0 04.03.2022 11:20 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 45.0 03.03.2022 12:48 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 44.0 03.03.2022 09:28 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 43.0 03.03.2022 09:12 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 42.0 02.03.2022 14:31 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 41.0 02.03.2022 12:46 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 40.0 02.03.2022 12:45 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 39.0 01.03.2022 12:34 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 38.0 28.02.2022 11:29 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 37.0 25.02.2022 12:31 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 36.0 25.02.2022 08:59 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 35.0 23.02.2022 09:49 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 34.0 22.02.2022 11:34 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 33.0 21.02.2022 10:45 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 32.0 18.02.2022 14:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 31.0 18.02.2022 12:24 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 30.0 16.02.2022 15:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 29.0 15.02.2022 13:48 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 28.0 15.02.2022 12:54 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 27.0 15.02.2022 12:51 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 26.0 15.02.2022 12:33 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 25.0 11.02.2022 10:32 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 24.0 10.02.2022 13:56 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 23.0 10.02.2022 11:42 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 22.0 09.02.2022 14:26 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 21.0 09.02.2022 13:35 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 20.0 09.02.2022 10:55 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 19.0 09.02.2022 10:51 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 18.0 09.02.2022 10:41 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 17.0 07.02.2022 12:10 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 16.0 07.02.2022 12:06 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 15.0 07.02.2022 10:23 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 14.0 07.02.2022 10:16 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 13.0 07.02.2022 10:07 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 12.0 07.02.2022 10:03 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 11.0 03.02.2022 11:26 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 10.0 02.02.2022 12:53 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 9.0 02.02.2022 12:46 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 8.0 02.02.2022 12:44 Patrycja Budzeń
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 7.0 01.02.2022 12:19 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 6.0 31.01.2022 12:21 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 5.0 31.01.2022 11:35 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 4.0 27.01.2022 12:37 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 3.0 26.01.2022 13:11 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 2.0 25.01.2022 15:09 Małgorzata Kasińska
Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy 1.0 25.01.2022 14:13 Małgorzata Kasińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}