W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce


Zespół Placówek Specjalnych w Praszce jest placówką kształcenia specjalnego. Obejmujemy opieką wychowawczą, dydaktyczną oraz terapią dzieci i młodzież:
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z autyzmem, niepełnosprawne ruchowo, niesłyszące i słabo słyszące, niewidome i słabo widzące)

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce tworzą:
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka;
  • Publiczne Przedszkole numer 3;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa numer 5;
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła obejmuje edukacją, terapią i opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i głęboką oraz z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 7 do 25 lat. Placówka obejmuje również opieką rewalidacyjno-wychowawczą uczniów w domach w ramach nauczania indywidualnego.
 
Organem prowadzącym Zespół Placówek w Praszce jest Gmina Praszka.

Dane teleadresowe Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce:
ulica Fabryczna 1
46-320 Praszka
numer telefonu: 34 359 14 13

 

{"register":{"columns":[]}}