W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie


Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej w zakresie wspierania ich rozwoju, kształcenia i wychowania oraz wyboru kierunku kształcenia i zawodu, w tym dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Formy pomocy dla dzieci i młodzieży z różnorodnymi problemami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, obejmują działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną oraz informacyjno-konsultacyjną, a także opiniowanie i orzekanie na temat ich potrzeb edukacyjnych, zalecanych warunków rozwoju, wychowania i kształcenia, w tym organizacji nauki i metod pracy. Realizacja pomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi przebiega w ścisłej współpracy z ich środowiskiem wychowującym, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz nauczycielami.

Poradnia jest placówką oświatową o zasięgu powiatowym. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmuje ponad 80 placówek oświatowych (przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach edukacji, Dom Dziecka, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Julianpolu, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dobrodzieniu, Zespół Placówek Specjalnych w Praszce, Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uszycach).
 
W Poradni działa Zespół Orzekający, którego zadaniem jest wydawanie orzeczeń i opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka.
Placówka zatrudnia szereg specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów (w tym neurologopedę, surdopedagogów, tyflopedagogów, specjalistów od spraw autyzmu, oligofrenopedagogów, psychoterapeutów, terapeutę uzależnień, trenerów EEG Biofeedback).W Poradni prowadzona jest indywidualna terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna. Ponadto prowadzone są zajęcia grupowe dla dzieci, (na przykład trening twórczego myślenia); dla rodziców (Szkoła dla rodziców i wychowawców), także grupy konsultacyjne dla nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz sieć współpracy dla szkolnych doradców zawodowych powiatu oleskiego.
 
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie pracuje w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki w godzinach od 7.30 do 16.00, w piątki w godzinach od 7.30 do 15.00.

Dane teleadresowe Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie:
ulica Dębowa 3
46-300 Olesno
numer telefonu: 34 358 28 74
{"register":{"columns":[]}}