W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie


Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie jest placówką dzienną, czynną w godzinach od 7.00 do 15.00. Na co dzień z terapii w placówce korzysta 40 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Oleski Warsztat Terapii Zajęciowej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (pozbawiony barier architektonicznych). Placówka charakteryzuje się ogromnym doświadczeniem nabytym od początku funkcjonowania, czyli od roku 1995. Oprócz ośmiu pracowni terapeutycznych, dostosowanych do potrzeb i zasobów osób niepełnosprawnych, prowadzona jest terapia psychologiczna, oraz bardzo dobrze rozwinięta rehabilitacja ruchowa, w tym hydroterapia i relaksacja. Osoby spoza miasta Olesna dowożone są do placówki busem, na koszt Warsztatu.

W celu polepszenia pozycji na rynku pracy osób niepełno-sprawnych, oleski Warsztat współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie, z Młodzieżowym Centrum Rozwoju Kariery Zawodowej w Oleśnie oraz z lokalnymi firmami i przedsiębiorcami, w tym ze Spółdzielnią Inwalidów „Odrodzenie” w Oleśnie.
Od początku funkcjonowania Warsztatu w placówce kładzie się szczególny nacisk na terapię społeczną, w tym współpracę z wolontariatem, wyjścia plenerowe i wycieczki.
 
Organem prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie jest „Towarzystwo Pomocy Ludziom” w Oleśnie.
 
Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Oleśnie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dane teleadresowe Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie:
ulica Dworcowa 13a
46-300 Olesno
numer telefonu: 34 358 40 57

 

{"register":{"columns":[]}}