W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie


Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie jest placówką dziennego pobytu utworzoną w celu wsparcia społecznego dla osób pełnoletnich: chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z uwagi na dysfunkcje psychofizyczne potrzebują pomocy drugiej osoby. Podopieczni Domu dzięki procesowi terapeutycznemu zwiększają swoją zaradność życiową, nabywają lub doskonalą umiejętności dnia codziennego, poprawiają swoją samodzielność. Terapia prowadzona w ośrodku poprawia ich stan psychofizyczny oraz funkcjonowanie społeczne. Na zajęciach terapeutycznych uczestnicy rozbudzają i rozwijają swoje zainteresowania dzięki różnorodnym formom terapii, która dostosowana jest do ich potrzeb i zainteresowań. Praca w pracowniach sprawia, że u podopiecznych wzrasta wiara we własne możliwości, odkrywają swoje zdolności i inspirują się do ujawniania nowych zainteresowań lub rozwijania już posiadanych. Uczą się lub zwiększają umiejętności, w jaki sposób efektywnie spędzać wolny czas. Zwiększają poziom aktywności poprzez kontakt z muzyką, sztuką. Uczą się zwracać uwagę na piękno środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Zajęcia z uczestnikami prowadzone są indywidualnie i grupowo, a ich tematyka i poziom dostosowany jest do możliwości i potrzeb psychofizycznych każdego uczestnika. Placówka przeznaczona jest dla 50 osób. Ośrodek swoim wsparciem obejmuje osoby z powiatu oleskiego zamieszkujące na terenie gmin: Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski i Radłów. W drodze porozumienia pomiędzy gminami istnieje możliwość przyjmowania osób z powiatów ościennych.
Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej w Ganie, który został wyremontowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażony jest w niezbędne meble i sprzęt potrzebne do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie jest przede wszystkim podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości oraz umożliwia integrację społeczną.

Podstawową zasadą w pracy terapeutycznej jest wzajemny szacunek i zaufanie oraz współpraca z rodzinami uczestników, bowiem bez wsparcia środowiska rodzinnego proces terapeutyczny często jest utrudniony.
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Ganie prowadzone są następujące formy działalności:
  • trening funkcjonowania w codziennym życiu;
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
  • trening spędzania wolnego czasu;
  • terapia zajęciowa;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • terapia ruchowa;
  • organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu oleskiego oraz placówkami oświatowymi gminy Praszka, z którymi wspólnie organizuje rożnego rodzaju imprezy okolicznościowe. W ten sposób przyczynia się do tworzenia sytuacji sprzyjających integracji dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi, kształtowania od najmłodszych lat tolerancji i zmiany sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie jest placówką, która cały czas się rozwija i poszerza swoją ofertę terapeutyczną. Zadaniem ośrodka jest dotarcie do jak największej ilości potencjalnych podopiecznych i przekonanie ich i ich rodzin do uczestnictwa w zajęciach, co z pewnością przyczyni się do poprawy ich zdrowia.
 
Organem prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie jest Gmina Praszka.
 
Pracownicy, rodzice i opiekunowie uczestników Domu powołali do życia Stowarzyszenie „Nadzwyczajni”, którego głównym celem jest wspieranie osób zaburzonych psychicznie i upośledzonych umysłowo.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dane teleadresowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie:
Gana 28
46-320 Praszka
numery telefonów: 34 357 69 79, 607 943 262

 

{"register":{"columns":[]}}