W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach


Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach działa od 1 września 2005 roku, przeznaczony jest dla 41 osób. Dom jest placówką wsparcia dziennego typu:
 • A - dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne),
 • C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach zapewnia podopiecznym rehabilitację, różnorodne formy prowadzonych zajęć terapeutycznych oraz treningi umiejętności społecznych, ponadto zapewnia podopiecznym ciepły posiłek oraz dowóz na zajęcia.
Dom obejmuje wsparciem osoby zaburzone psychicznie z terenu powiatu oleskiego i kłobuckiego, skierowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.
 

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach jest usamodzielnienie uczestników poprzez działania zmierzające do osiągnięcia przez nich jak największej zaradności, sprawności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Ponadto rozwijanie i kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności zawodowej, leczenia i rehabilitacji. Dla osiągnięcia wymienionych celów prowadzone jest postępowanie wspierająco-aktywizujące, które jest systemem skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, pedagogicznych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym, przy ich aktywnym udziale, w miarę samodzielną egzystencję i integrację. Postępowanie wspierająco-aktywizujące jest indywidualnie dostosowane do potrzeb psychofizycznych każdego uczestnika.


Dom prowadzi:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych (trening prania, prasowania, sprzątania, dbania o rośliny, trening higieniczny, techniczny, umiejętności praktycznych), trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika osobami bliskimi i innymi osobami, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, zajęcia edukacyjne, terapia zajęciowa, zajęcia teatralne, biblioterapia, muzykoterapia, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • zajęcia z zakresu terapii zajęciowej: zajęcia manualne, poznawanie nowych technik plastycznych, pobudzanie wyobraźni i zainteresowań artystycznych, odkrywanie nowych umiejętności i talentów;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • niezbędną opiekę;
 • terapię ruchową w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, fizjoterapia, kinezyterapia, zajęcia usprawniające z elementami hipoterapii, zajęcia na basenie, itp.;
 • inne formy postępowania przygotowujące np. do podjęcia zatrudnienia.
Kadra Domu posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, systematycznie też podnosi je studiując, uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, kursach oraz warsztatach samokształcących.
 
Organem prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach jest Powiat Oleski.
 
Od 2016 roku przy Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonuje Stowarzyszenie „Słonecznik” działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 

Dane teleadresowe Środowiskowego Dom Samopomocy w Sowczycach:
Sowczyce, ulica Długa 37
46-300 Olesno
numer telefonu: 667 658 575

 

{"register":{"columns":[]}}