W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie


Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych regulujących ten zakres zadań.
 
Adresatami działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie są zarówno osoby bezrobotne, jak również poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, a także pracodawcy oraz inne szeroko rozumiane podmioty działające na rynku pracy.

Formy pomocy skierowane do bezrobotnych osób niepełnosprawnych – w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, obejmują inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy w postaci:
  • poradnictwa zawodowego;
  • pośrednictwa pracy;
  • organizacji staży;
  • organizacji szkoleń;
  • prac interwencyjnych;
  • przygotowania zawodowego dorosłych;
  • badań lekarskich i psychologicznych mających na celu stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu, przygotowaniu zawodowym, stażu bądź wykonywaniu prac społecznie użytecznych lub określenie predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu;
  • zwrotu kosztów przejazdu;
  • bonu na zasiedlenie;
  • bonu szkoleniowego.

Ponadto osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Dane teleadresowe Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie:
46-300 Olesno
ulica Dworcowa 4
numer telefonu: 34 50 59 70
{"register":{"columns":[]}}