W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnie wydaje orzeczenia o:
  • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
  • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia.

Orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności służy do celów poza rentowych. Oznacza to, że posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy i uprawnień:
  • z ulg, na przykład podatkowych, komunikacyjnych;
  • ze zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów;
  • w zakresie rehabilitacji daje możliwość uczestnictwa na przykład w terapii zajęciowej;
  • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia daje możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze szkoleń;
  • w zakresie pomocy społecznej daje możliwości korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez ośrodki pomocy społecznej, korzystania z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
  • z uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego;
  • z ulg i uprawnień na podstawie artykułu 8 ustęp 1 prawa o ruchu drogowym ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej (karta parkingowa);
  • z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby po 16 roku życia możliwe jest uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Legitymacja taka pozwala na korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
Powiatowy Zespół jest organem uprawnionym do wydawania kart parkingowych osobom z niepełnosprawnością mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 
Miejsce posiedzeń składów orzekających: Olesno, ulica Lompy 27
Dane teleadresowe Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
ulica Marii Konopnickiej 8
46-300 Olesno
numery telefonów: 34 359 83 88 lub 579 499 050.

 

{"register":{"columns":[]}}