W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Małgorzata Jeda. Siedziba: ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 29 (I piętro). Telefon kontaktowy: 56 472 42 25. E-mail:  rzecznik-konsumenta@powiat-nowomiejski.pl.

Godziny urzędowania: środa - 11.15 - 15.15 czwartek - piątek - 7.15 - 15.15

Zakres spraw i zadań do realizacji:

1. Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności: 1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, 2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 5) fakultatywne wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, 6) występowanie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, 7) prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych, 8) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności rzecznika oraz przekazywanie go do właściwej miejscowo delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po uprzednim zatwierdzeniu przez Starostę.

Materiały

Wniosek o podjęcie działań w celu ochrony interesów konsumenta
wniosek-rzecznik-konsumentow-2023.docx 0.02MB
Wniosek o podjęcie działań w celu ochrony interesów konsumenta
wniosek-rzecznik-konsumentow-2023.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}