W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna 2024

18.12.2023

Zarządzenie nr 378/2023 Starosty Nowomiejskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2024 r.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 29/193/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Powiecie Nowomiejskim w roku 2024 prowadzone będą dwa  punkty.  
W punkcie Nr 1 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W punkcie Nr 2  pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Dyżury pełnione będą w lokalizacjach, dniach i godzinach określonych w poniższych harmonogramie:
 

Lp.

Dzień
tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny pełnienia dyżuru w punkcie w  poszczególnych dniach tygodnia. Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie    

1)

Poniedziałek

Biblioteka - Ośrodek Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec

od 14.00 do 18.00.
Nieodpłatna pomoc prawna.
(Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy).

2)

Wtorek

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku, ul. Łąkowa 10, 13-306 Kurzętnik

od 14.00 do 18.00.
Nieodpłatna pomoc prawna.
(Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy).

3)

Środa

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
(Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy).

4)

Czwartek

Urząd Gminy w Grodzicznie,
Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno

od 14.00 do 18.00.
Nieodpłatna pomoc prawna.
(Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy).

5)

Piątek

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12.00 do 16.00.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
(Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy).


W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.   

2. Punkt Nr 2:

Lp.

Dzień
tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny pełnienia dyżuru w punkcie w  poszczególnych dniach tygodnia. Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej  

1)

Poniedziałek

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku, ul. Łąkowa 10, 13-306 Kurzętnik

od 15.00 do 19.00.
(Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu  lub osoba go zastępująca)

2)

Wtorek

Gminne Centrum Kultury
Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 13.00 do 17.00.
(Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu lub osoba go zastępująca  )

3)

Środa

Urząd Gminy w Grodzicznie,
Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno

od 15.00 do 19.00.
(Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu  lub osoba go zastępująca)

4)

Czwartek

Biblioteka - Ośrodek Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec

od 14.00 do 18.00.
(Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu  lub osoba go zastępująca 

5)

Piątek

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00.
(Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu  lub Adwokat  wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoby je zastępujące) 
 

 

W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, spełniający wymagania określone w art. 4a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

§ 2

W punkcie Nr 1 prowadzonym przez organizację pozarządową:

1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinny osoby wskazane w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

2. Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela osoba spełniająca wymagania określone w art.11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

3. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, spełniający wymagania określone w art. 4a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

§ 3 

Uchyla się zarządzenie Nr 369/2023 Starosty Nowomiejskiego z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2024 r.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zapisy na bezpłatne usługi: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Materiały

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w 2024
lista-jednostek-npp-2024.pdf 0.78MB
{"register":{"columns":[]}}