W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Herb powiatu Oldenburg

Współpraca międzynarodowa

Landkreis Oldenburg, Delmenhorster Straße 6, 27793 Wildeshausen, https://www.oldenburg-kreis.de/


Umowa Partnerska


Zawarta pomiędzy Powiatem Nowomiejskim - Rzeczpospolita  Polska,  a Powiatem Oldenburg - Republika Federalna Niemiec.
Na podstawie porozumienia o współpracy z dnia 25 sierpnia 2001 roku strony umowy postanawiają, co następuje:
§ 1 Współpracować w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych we wszystkich obszarach określonych w deklaracji współpracy partnerskiej.
§ 2 Celem stron umowy jest promowanie i wspomaganie działań zmierzających do powstawania partnerskich układów między organizacjami, instytucjami, miastami i gminami przynależnymi do obydwu powiatów.
§ 3 Wspólne działania mają na celu nawiązywanie przyjaznych kontaktów oraz poznanie i zrozumienie sposobu  życia i kultury narodów. Szczególne znaczenie nadaje się organizacjom zacieśniającym stosunki między młodymi generacjami obydwu narodów.
§4 Umowę partnerską zawiera się w celu umocnienia więzi między mieszkańcami powiatów, przyjaźni i pokojowego współistnienia narodów we wspólnej Europie.


Partnerschaftsvertrag


Zwischen dem Landkreis Nowomiejski  - Republik Polen und dem Landkreis Oldenburg - Bundesrepublik Deutschland wird eine Partnerschaft begründet.
Auf der Grundlage der Erklärung vom 25. August 2001 verständigen sich beide Seiten auf folgende Punkte:
§ 1 Im Rahmen ihrer finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten werden alle Initiativen unterstützt, die der partnerschaftlichen Zusammenarbeit dienen.
§ 2 Es ist Ziel beider Partner, die Kontakte zwischen den örtlichen Organisationen und Institutionen sowie den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu fördern.
§ 3 Durch die Zusammenarbeit und die freundschaftlichen Beziehungen soll das Verständnis für die Lebensweise und Kultur der Völker nachhaltig gestärkt werden. Der jungen Generation wird wird dabei eine besondere Rolle beigemessen.
§ 4 Der Abschluss dieses Partnerschaftsvertrages geschieht in der Erwartung, einen Weg für ein gemeinsames Europa in Frieden und Freiheit zu ebnen.


Nowe Miasto Lubawskie, 5. Mai 2004
Landkreis Oldenburg
Frank Eger
Landrat
Nowe Miasto Lubawskie, 5 maja 2004 roku
Powiat Nowomiejski
Stanisław Czajka
Starosta

{"register":{"columns":[]}}