W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Realizacja projektów

Dostępny Powiat Nowomiejski

Powiat Nowomiejski podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Grafika dekoracyjna

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu pn. Dostępny Powiat Nowomiejski, którego wnioskodawcą jest Powiat nowomiejski jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowomiejski dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w obszarze dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej. 

Wartość dofinansowania: 100 000 zł (w tym 84 280,00 zł ze środków europejskich, oraz 15 720,00 zł ze środków dotacji celowej) – mały grant. 

Okres realizacji: 1.07.2022 r. – 30.06.2023 r. 

Zakres rzeczowy projektu Dostępny Powiat Nowomiejski obejmuje:

Dostępność architektoniczna:

 1. Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach,
 2. Zakup i instalacja pochwytów w łazienkach,
 3. Krzesło do wypoczynku,
 4. Rampa progowa dla wózków inwalidzkich,
 5. Doradztwo architektoniczne,

Dostępność komunikacyjno-informacyjna:

 1. Pętla indukcyjna – przenośna,
 2. Zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi,
 3. Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym,
 4. Oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dzwiękowym systemem informacyjnym - 750-1000 m2,
 5. Tablice informacyjno-nawigacyjne przy wejściu/na piętrach/ciągach komunikacyjnych,
 6. Przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania,
 7. Usługi doradcze w zakresie dostępności.
E-administracja w Powiecie Nowomiejskim

4 października 2022 przedstawiciele Powiatu Nowomiejskiego podpisali umowę o dofinansowanie zadania pod nazwą „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”.

Grafika dekoracyjna

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat realizowany w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Instytucją zarządzająca projektem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wartość uzyskanego grantu to 131 163,00 zł.
Projekt zakłada modernizację sieci strukturalnej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 wraz z wykonaniem diagnozy cyberbezpieczeństwa.
Celem projektu jest dostosowanie się do obecnych wymagań w zakresie e-usług, pracy zdalnej w dobie pandemii, zapewnienie ciągłości pracy Urzędu oraz poprawa bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Planowany termin realizacji prac do 4 października 2023.

Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Grafika dekoracyjna

4 marca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji "Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim". Dofinansowanie w wysokości 1 628 877,00 zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1: Infrastruktura ochrony zdrowia, Podziałanie 9.1.1; Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Schemat. B. Całkowita wartość projektu wynosi na dzień podpisania umowy 2 015 905,00 zł. Celem projektu jest doposażenie szpitala powiatowego w niezbędny sprzęt medyczny i wyposażenie. Planowane efekty realizacji projektu to podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych oraz wzrost liczby osób korzystających z usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości.
Umowę ze strony Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ze strony Powiatu Nowomiejskiego umowę w imieniu Zarządu Powiatu podpisali: Przewodniczący Zarządu Andrzej Ochlak, Członek Zarządu Jerzy Czapliński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sebastiana Kińskiego.
W spotkaniu wzięli również udział: Poseł na Sejm Zbigniew Ziejewski, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Bogumił Kurowski, przedstawiciele samorządów.

{"register":{"columns":[]}}