W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Czym zajmuje się Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim - informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Informacja o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
Starostwo Powiatowe działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawnych wydanych przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu i Starostę Nowomiejskiego.
Starosta Nowomiejski jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. 
W Starostwie działają organy powiatu:

 • Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim organ stanowiący i kontrolny;
 • Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim organ wykonawczy.

Siedziba i godziny pracy Starostwa.
Główna siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się przy ulicy Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie znajduje się większość wydziałów. Poza siedzibą główną znajduje się Wydział Geodezji i Nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej 3 oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego przy ulicy Szkolnej 5b. 
Starostwo jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 do 15.15.
Kontakt ze Starostwem.
Klienci mogą kontaktować się osobiście, telefonicznie lub elektronicznie.
Żeby załatwić sprawy w Starostwie klienci mogą:

 • kontaktować się w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ulica Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, na adres skrytki na ePUAP, oraz zadzwonić pod numer telefonu 56 472 42 20.

Wszystkie informacje o Starostwie dostępne są na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa https://bip.powiat-nowomiejski.pl/ w tym wykaz numerów telefonów i adresów mailowych. 
W urzędzie jest dostęp do tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z usług.
Urząd dysponuje przenośnymi pętlami indukcyjnymi. 
Dostosowanie budynku Starostwa do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim mieści się w dwóch lokalizacjach.
Budynek administracyjny przy ulicy Rynek 1.
Budynek dostępny w godzinach urzędowania. Wejście od ulicy Rynek oraz dodatkowe wejście z tyłu budynku od strony parkingu przy ulicy Okólnej. Na parkingu przy wejściu od ulicy Okólnej znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku na parterze znajduje się dostęp alternatywny – Punkt Obsługi Interesantów. Pracownik Punktu Obsługi Interesantów służy pomocą osobom z niepełnosprawnościami.
Budynek administracyjny przy ulicy Grunwaldzkiej 3.
Budynek dostępny w godzinach urzędowania. Jedno wejście od ulicy Grunwaldzkiej oraz dodatkowe wejście od strony parkingu. Budynek wyposażony jest w windę. Na parkingu przy wejściu od ulicy Grunwaldzkiej znajdują się oznakowane cztery miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Budynek wyposażony w oprogramowanie wspomagające nawigowanie osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym.
Zadania.
Starostwo wykonuje zadania między innymi z zakresu:

 • edukacji;
 • promocji i ochrony zdrowia;
 • transportu zbiorowego;
 • administracji architektoniczno – budowlanej;
 • geodezji;
 • gospodarki nieruchomościami;
 • ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa;
 • kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • promocji powiatu;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
 • obronności, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • ochrony praw konsumenta.

Starostwo prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych oraz zapewnia nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukację prawną, w tym mediację.
Wybrane zadania z zakresu:
komunikacji i transportu:

 • rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów;
 • wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy;
 • wydawanie uprawnień przewozowych;
 • nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców;
 • zatwierdzanie zmian organizacji ruchu.

budownictwa i architektury:

 • wydawanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę obiektów budowlanych i zmianę sposobu użytkowania;
 • przyjmowanie zgłoszeń na budowę, rozbiórkę oraz zmianę sposobu użytkowania,

geodezji i kartografii:

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: ewidencji gruntów i budynków;
 • wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego;
 • udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym map ewidencyjnych i map zasadniczych.

gospodarki nieruchomościami:

 • gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu Nowomiejskiego i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

ochrony środowiska:

 • wydawanie kart wędkarskich;
 • nadzór nad lasami prywatnymi;
 • uzyskiwanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu;
 • wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej;

edukacji, kultury, ochrony zabytków:

 • wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok/szczątków zza granicy;
 • kierowanie dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych;
 • uzyskiwanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 • realizacja zadań właściwych dla powiatu z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi.

rzecznik praw konsumenta:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

w zakresie organizacji pozarządowych:

 • rejestrowanie klubów sportowych lub stowarzyszeń;
 • nieodpłatna pomoc prawna  i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;
 • świadczenie usług po wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 56 472 42 20, lub rejestracji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc
{"register":{"columns":[]}}